Het Leeshuis: samen leren lezen als je doof of slechthorend bent

Leren lezen verloopt bij slechthorende en dove kinderen anders dan bij horende kinderen. Ouders willen hun dove of slechthorende kind hier thuis graag bij helpen,maar hebben dan specifieke tips nodig. Zorg- en onderwijsorganisatie Kentalis heeft daarom samen met ouders ‘Kentalis Leeshuis’ gemaakt, een website vol tips enideeën voor leesactiviteiten.

Site voor ouders vol tips
Op de nieuwe website www.kentalisleeshuis.nl lezen en zien ouders hoe zij de leesontwikkeling van hun dove of slechthorende kind kunnen stimuleren. De site staat volvoorbeeldfilmpjes en tips over speelse leesactiviteiten in en om het huis. Het gaat niet om algemene tips over leren lezen, maar heel specifiek over wat dove en slechthorende kinderen op dit gebied nodig hebben. Op de site staat ook informatie, bijvoorbeeld over hetgebruik van gebaren, het vergroten van de woordenschat, en het gebruik van handige apps en geschikte boeken voor deze kinderen.

Leren lezen als je niet goed hoort
Omdat dove kinderen veel auditieve informatie missen, is leren lezen vaak minder gemakkelijk dan voor horende kinderen. Het is belangrijk dat zij extra ondersteuningkrijgen op dit gebied. Ouders hebben een belangrijk rol bij de leesbevordering. Zij kunnen hun kind thuis op een leuke, speelse manier helpen bij het leren lezen.

Voor en door ouders
Ouders en leerlingen van Kentalis Talent, een speciale school voor dove en slechthorende kinderen in Vught, hebben meegewerkt aan de website. Zij vinden het belangrijk dat de informatie voor alle ouders van dove en slechthorende kinderen beschikbaar is. De oudersen leerlingen zijn te zien in veel van de filmpjes.

Het Leeshuis is één van de drie genomineerden voor de Siméa Innovatieprijs 2016. De overige genomineerden zijn Metataal en Spraaktaal Kids. Zie http://www.simea.nl/congres/innovatieprijs/simea-innovatieprijs.html voor meer informatie.

Publicatiedatum: 28 maart 2016