Help je mee aan het kweken van meer begrip door jouw eindejaarsgift?

Het is fijn als mensen begrip hebben voor jouw gehooraandoening of taalontwikkelingsstoornis (TOS). Begrip van je directe familie en vrienden, maar ook van je collega’s. Maar begrip van artsen zou toch vanzelfsprekend moeten zijn? Artsen die jouw aandoening behandelen, maar ook artsen die jou voor een andere medische vraag behandelen, bijvoorbeeld tijdens een ziekenhuisopname. Dan ben je tenslotte extra kwetsbaar. Helaas is dat niet altijd het geval! Als stichting Hoormij zetten we ons in voor meer begrip. Daarbij hebben we jouw hulp nodig! 

Artsen doen veel goed werk, maar lang niet in ieder ziekenhuis is men ingespeeld op slechthorenden, op mensen met andere gehooraandoeningen of op kinderen met een taalontwikkelingsstoornis. Stichting Hoormij probeert vanuit de verengingen NVVS, FOSS en SH-Jong op allerlei manieren dit begrip te bevorderen. 

Betere communicatie met medici

Voor 2017 richten we ons vooral op communicatie met medici. Onder andere door bij te dragen aan het opstellen van een tinnitus-richtlijn. Die geeft artsen houvast hoe te handelen bij het diagnosticeren van tinnitus. Ook is er een project waarbij verschillende ziekenhuizen worden bezocht en artsen praktische tips krijgen aangereikt. Zoals de inzet van een hoortoestelbox die aan je bed kan worden gehangen. Of het vermelden in je elektronische dossier dat je bijvoorbeeld slechthorend bent. 

Elke donatie helpt

Om dit soort projecten ook in 2017 te kunnen doen, is inzet van mensen nodig. Dat kost geld. Als stichting hebben wij jouw steun daarom heel erg hard nodig. Overweeg je op het einde van het jaar een gift te doen? Denk dan aan Stichting Hoormij en help ons meer begrip te kweken voor gehooraandoeningen en TOS! 

Doneer vandaag nog € 25, € 35, € 50 of welk ander bedrag dan ook op rekening nummer NL82RABO030077326 o.v.v. eindejaarsgift. Dank je wel!

Giften zijn aftrekbaar volgens de normen van de Belanstingdienst. 

Publicatiedatum: 06 december 2016