Grote respons OPCI enquete: tevredenheid neemt toe

Maar liefst 469 leden met een CI vulden eind vorig jaar de vragenlijst in van OPCI. Een geweldige respons van ruim 60% die veel waardevolle gegevens heeft opgeleverd. OPCI is de afkorting voor Onafhankelijk Platform Cochleaire Implantatie en valt onder het Platform doven, slechthorenden en tos, waar ook Stichting Hoormij deel van uitmaakt.

De tevredenheid over het hebben van een cochleair implantaat is groot, zo blijkt uit de enquête. In vergelijking met eerdere enquêtes uit 2010 en 2003 dragen nu meer mensen een hoortoestel naast hun implantaat. Ook is er iets meer sprake van dubbelzijdige implantatie. Dat geeft meer mogelijkheden voor bimodaal (een CI en een hoorapparaat) of bilateraal (twee hooraparaten) horen. Dit verbetert de kwaliteit van het verstaan aanzienlijk. Het behoud van het restgehoor lukt soms al, maar is nog niet standaard.

Oude processor behouden

Een andere verbetering is dat de CI-drager bij de vervanging van de processor na 5 tot 6 jaar de oude meestal mag behouden als reserve. Een reserve processor geeft een gevoel van veiligheid en voorkomt paniek en afhankelijkheid bij het uitvallen van de processor.

Meer aandacht voor voorlichting bij revalidatie

Het is het ook opvallend dat veel van de revalidatieprogramma's niet voldoende toekomen aan het oefenen met, voorlichting geven over en gebruik van hoorhulpmiddelen.

Een uitgebreide samenvatting van het onderzoek lees je hier. OPCI gaat nog meer aandachtspunten uit de enquête halen en zal daar de komende tijd aandacht aan besteden. 
Publicatiedatum: 27 februari 2017