Goede voorbeelden gezocht voor boekje ‘Slechthorend of doof kind in de groep?’

Voor het nieuwe boekje ‘Doof of slechthorend kind in de groep?’ zijn Stichting Hoormij en FODOK op zoek naar goede voorbeelden: mensen die op school jouw kind op de goede manier inschatten en adequaat ondersteunen en in wie je vertrouwen hebt. We zijn op zoek naar docenten in het regulier onderwijs, maar ook IB’ers, zorgcoördinatoren en mentoren. 

Dit informatieve boekje gaat over het omgaan met een slechthorend of doof kind - met of zonder cochleair implantaat - in een groep met horende kinderen. Naast mensen op school, zijn we ook op zoek naar mensen die in de vrijetijdsbesteding een belangrijke rol spelen als bijvoorbeeld (sport)coach. Mensen door wie jouw kind zich daar echt thuis voelt en die jou het vertrouwen geven dat je kind optimaal deel uitmaakt van de groep.

Op zoek naar enthousiastelingen

Van deze mensen willen we graag horen wat ze doen om ervoor te zorgen dat het dove of slechthorende kind zich onderdeel voelt van de groep. En op welke manier er in de klas of op de sportvereniging aandacht besteed wordt aan de communicatie.
Kortom: we zijn op zoek naar enthousiastelingen met een goed verhaal, die in een reguliere setting (school of vrije tijd) werken met slechthorende of dove kinderen/jongeren in de leeftijd van 4 t/m 18 jaar.
 

Tips zijn welkom!

Ken je iemand die we mogelijk kunnen interviewen, laat het ons weten! Mail naar arend.verschoor@stichtinghoormij.nl. Het is nog niet nodig de persoon in kwestie al te benaderen. Uit alle inzendingen maken we een selectie die recht doet aan alle disciplines en die redelijk verdeeld is over de verschillende regio’s. Als wij denken dat iemand in aanmerking komt, dan sturen we een mail waarin we je vragen om deze persoon dan te benaderen.
Klik hier voor meer informatie.

Bedankt alvast!  
Publicatiedatum: 23 mei 2017