Goed horen én zien bij ouderen: niet altijd vanzelfsprekend

Slecht horen en tegelijkertijd slecht zien komt bij ouderen meer voor dan tot nu toe werd gedacht. Vaak richt de diagnose en revalidatie zich slechts op één van de twee beperkingen. Hierdoor krijgen ouderen veelal niet de juiste medische behandeling, technische hulpmiddelen en ondersteuning die zij nodig hebben. De gevolgen hiervan voor onder meer de zelfredzaamheid, het contact met anderen en de autonomie van de oudere zijn enorm. Worden deze gevolgen niet op tijd onderkend en wordt de oudere niet ondersteund, dan kan dit leiden tot depressie, allerlei ziekteverschijnselen of zelfs verkeerde diagnoses zoals dementie.

Minisymposium Academie Zorgbelang organiseert vrijdag 15 april, samen met Kentalis en Kalorama, het minisymposium ‘Goed horen én zien bij ouderen: niet altijd vanzelfsprekend’. Met het symposium hopen de drie organisaties meer bekendheid te geven aan het verschijnsel auditief-visuele beperkingen bij ouderen. Het doel van het symposium is onder meer:
• het eerder kunnen herkennen van de auditief-visuele beperking
• het aandacht geven aan de impact van een auditief-visuele beperking op het dagelijks leven van ouderen
• het delen van kennis op (para)medisch en psychosociaal gebied
• het verkennen van de mogelijkheden om de autonomie en participatie van de oudere te versterken
• het opzetten van een landelijk kennisnetwerk over auditief-visuele beperkingen bij ouderen

Voor wie?
Het symposium is interessant voor:
• iedereen werkzaam in de ouderenzorg (specialisten geriatrie, logopedisten, verpleegkundigen, ergotherapeuten, psychologen, verzorgenden, activiteitenbegeleiders, mantelzorgers)
• huisartsen, praktijkondersteuners
• audiologen, visuologen
• wijkteams
• patiënten- en ouderenverenigingen
• iedereen die belangstelling heeft voor ouderen met een auditief-visuele beperking 

Meer informatie?
Houd 15 april alvast vrij in uw agenda. Het symposium is van 13.30 uur - 17.00 uur in de Observant, Stadhuisplein 7, 3811 LM in Amersfoort. De inschrijfkosten bedragen € 25,- per deelnemer. Binnenkort staat het programma en de mogelijkheid tot inschrijven voor het symposium op de website van Zorgbelang Brabant: www.zorgbelang-brabant.nl.

Publicatiedatum: 18 maart 2016