Gezocht: kinderen van 8-11 voor onderzoek naar taalregels bij TOS

Bij veel kinderen gaat het leren van taal onbewust. De Universiteit van Amsterdam onderzoekt hoe het leren van taal gaat bij kinderen met een TOS. Met de uitkomsten van het onderzoek kunnen betere taalinstructies worden gegeven aan kinderen met TOS. De onderzoekers zoeken hiervoor kinderen met TOS die mee willen doen.

Imme Lammertink doet promotie-onderzoek naar de relatie tussen procedureel (impliciet) leren en taalvaardigheid van kinderen met een TOS. Het onderzoek is nu in de fase gekomen waarin Imme kinderen tussen 8 en 11 jaar met een TOS kan gaan testen. Heb je een kind met TOS in deze leeftijd en wil je bijdragen aan onderzoek hiernaar? Het onderzoek start in februari. Lees hier meer over dit onderzoek en hoe je kind mee kan doen.
Publicatiedatum: 06 februari 2017