Gezocht: kinderen met een CI in groep 3/4

Door de invoering van de wet Passend Onderwijs stromen steeds meer kinderen met cochleair implantaten in het regulier onderwijs in. Om ervoor te zorgen dat deze overstap zo succesvol mogelijk verloopt, is nieuw en beter onderzoek nodig naar de talige en schoolse vaardigheden van deze kinderen, en naar hun nieuwe schoolomgeving. Eline van Knijff, van de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Vrije Universiteit Amsterdam, zoekt voor onderzoek kinderen met een cochleair implantaat en hun klasgenootjes in groep 3 of 4 van het regulier basisonderwijs.

In dit onderzoek gaat ze in op de vraag of bepaalde luistersituaties op de reguliere basisschool het schoolsucces van kinderen met cochleair implantaten ondersteunen of juist hinderen. Dit wordt onderzocht met behulp van vragenlijsten over het luisteren en verstaan. Daarnaast wordt geanalyseerd welke invloed luisteren en verstaan hebben op de schoolresultaten. Dit wordt ook onderzocht bij de horende klasgenoten.

Hoe gaat het onderzoek in zijn werk?

Heb je een  kind met cochleair implantaat in groep 3 of 4 van de reguliere basisschool? Wordt er thuis Nederlands gesproken? En heeft jouw kind geen andere bijkomende problematiek of stoornissen?  Dan kun je je kind aanmelden voor dit onderzoek. Tijdens het onderzoek vult elk kind met de onderzoeker een korte vragenlijst in over luisteren op school. De juf of meester vult ook twee vragenlijsten in, over het kind in de klas. De onderzoekers vragen de schoolresultaten van jouw kind op bij de school en vragen ook ouders om achtergrondinformatie over het gehoor van hun kind. 


Voor uitgebreide informatie over het onderzoek, vragen of opmerkingen kun je contact opnemen met Eline van Knijff, via: e.c.van.knijff@vu.nl of telefonisch via: 020 598 41 66.

Publicatiedatum: 31 januari 2017