Gezocht: deelnemers voor onderzoek naar het zelfstandig regelen van bankzaken

In opdracht van De Nederlandsche Bank (DNB) voert onderzoeksbureau Motivaction een onderzoek uit naar de toegankelijkheid en bereikbaarheid van betaaldiensten voor mensen met een visuele, auditieve of lichamelijke beperking en voor mensen zonder internet thuis. Hoe toegankelijk is de dienstverlening van je bank? Vind je het makkelijk of lastig om je saldo te checken, of om geld op te nemen? Wil je je ervaringen delen op het gebied van het zelfstandig regelen van bankzaken? Doe dan mee met het onderzoek. 

In dit onderzoek wordt niet gevraagd naar je persoonlijke inkomsten en uitgaven. Door deelname draag je bij aan een betere bereikbaarheid van betaaldiensten voor jezelf en voor anderen. Je kunt deelnemen aan een groepsgesprek of er vindt een gesprek plaats met jou alleen. De gesprekken vinden plaats in de maanden december en januari

Waar vindt het onderzoek plaats?

De groepsgesprekken vinden plaats in het centrum van Amsterdam, Utrecht, Amersfoort, Den Haag of Den Bosch (groepsgesprekken zijn niet van toepassing bij auditieve beperking). Voor een persoonlijk gesprek komen de onderzoekers op thuisbezoek of naar een andere gewenste locatie.

Meedoen

Wil je meedoen? Stuur dan onder vermelding van het ‘DNB-onderzoek’ een e-mail naar selectie@motivaction.nl met de volgende gegevens:

1. Naam, achternaam en aanhef
2. Leeftijd
3. Soort beperking*
4. Hoogst voltooide opleiding
5. Woonplaats
6. Wil je telefonisch worden benaderd,  zo ja: wat is je nummer en wanneer ben je telefonisch bereikbaar?
7. Wil je deelnemen aan een groepsgesprek in A’dam/Utrecht/Amersfoort/Den Haag/Den Bosch? (niet van toepassing bij auditieve beperking)
8. Wil je een persoonlijk gesprek bij jou thuis, of op een andere locatie?
9. Waar heb je deze oproep gelezen of gehoord?

*Soort beperking: blind, slechtziend, rolstoelgebonden. slecht ter been en gebruikmakend van een stok, rollator of scootmobiel, beperkte arm- of handfunctie, doof, slechthorend, geen internet thuis en op eigen mobiele telefoon.

Vergoeding

Als dank voor de deelname ontvang je een vergoeding van € 40 binnen twee weken na afloop van het interview. Een eventuele reiskostenvergoeding is gebaseerd op de 9292-website.

Motivaction verwerkt alle gesprekken anoniem, in lijn met de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens en van de Gedragscode voor onderzoek & statistiek van de brancheorganisatie MOA.

Meer weten?

Neem contact op met Janet Yuen of Astrid van Heerwaarden van Motivaction via telefoonnummer 020 – 58 98 321 of het e-mailadres selectie@motivaction.nl.


Publicatiedatum: 25 november 2017