Evaluatieonderzoek passend onderwijs Rijksuniversiteit Groningen

De Rijksuniversiteit Groningen voert een onderzoek uit naar passend onderwijs, specifiek naar de extra begeleiding voor kinderen met een gehoorbeperking of taalontwikkelingsstoornis. Heb je een kind met een gehoorbeperking of een TOS en gaat hij of zij naar de reguliere basisschool of het voortgezet onderwijs? Krijgt jouw kind extra ondersteuning op school van een ambulant dienstverlener van Auris, Kentalis, VierTaal of Vitus Zuid (De Taalbrug of de Mgr. Hanssenschool)? Dan komen de onderzoekers graag in contact!

Het passend onderwijs wordt landelijk geëvalueerd om na te gaan wat sterke punten zijn en waar verbeteringen nodig zijn. De komende maanden worden interviews gehouden over de ervaringen van de ondersteuning aan kinderen met onder meer een gehoorbeperking of TOS. De onderzoeker zijn op zoek naar ouders die hun ervaringen willen delen.

Zo doe je mee

Wil je als ouders hierover meepraten, samen met je kind, de ambulant dienstverlener en de leraar van je kind? Neem dan contact op met onderzoeker Anke de Boer via: thematischecasestudie2017@rug.nl
Publicatiedatum: 24 mei 2017