Doveninternaat in Haren mag blijven!

De hele Tweede Kamer heeft de motie gesteund die op initiatief van D66 is ingediend om het doveninternaat in Haren permanent te blijven financieren en dus open te houden! Staatssecretaris Dekker had eerder aangekondigd dat die financiering zou stoppen, maar legt zich neer bij de motie.

Het doveninternaat van Kentalis in Haren is direct gekoppeld aan de onderwijslocatie voor dove en zwaar slechthorende scholieren aldaar. Alle lessen op de school worden gegeven in gebarentaal en de leerlingen kunnen hun dovenidentiteit vooral ook versterken door de beschikbaarheid van het internaat.

In de motie wordt gepleit voor structurele financiering van het internaat, zolang er leerlingen zijn die daar behoefte aan hebben. Paul van Meenen van D66 heeft het kabinet gevraagd om voordat de voorjaarsnota verschijnt (dat is uiterlijk juni), met een brief te komen waarin wordt uitgelegd hoe de motie wordt uitgevoerd.

Publicatiedatum: 26 februari 2016