Doe mee met cursussen en oefengroepen Spraakafzien en Nederlands met Gebaren (NmG)

Bij slechthorendheid is het niet perse zo dat zacht geluid niet gehoord wordt. Wanneer verschillende toonhoogtes in meer of mindere mate uitgevallen zijn, kan spraak vervormd doorkomen. Spraak kun je dan wel horen, maar niet verstaan. Naast hulpmiddelen als het hoortoestel en huisaanpassingen kan spraakafzien, ofwel liplezen, een belangrijke ondersteuning bieden bij het spraakverstaan. Net als NmG: Nederlands met Gebaren. 

Je kunt via Stichting Hoormij cursussen en oefengroepen spraakafzien volgen. Ook zijn er cursussen, oefengroepen en terugkomdagen NmG en combicursussen spraakafzien en NmG. Alle cursussen en groepen worden verspreid over het land gegeven. Klik hier voor het actuele aanbod voor 2017 en meer informatie. 


Spraakafzien

In Nederland zijn er veel logopedisten slechthorenden begeleiden met spraakafzien, in een groep of individueel.  Samen oefenen is gezellig en werkt stimulerend. Contact met lotgenoten wordt over het algemeen als zeer positief ervaren. Leren spraakafzien wordt meestal vergoed door zorgverzekeraars. Je hebt een verwijzing nodig van je huisarts of kno-arts. De aard en mate van slechthorendheid hebben geen invloed op de verwijzing. 

Nederlands met Gebaren

Om je communicatiemogelijkheden te vergroten, kan je een cursus Nederlands met Gebaren (NmG) cursus volgen. NmG, is gesproken Nederlands ondersteund met gebaren. Je maakt dus het gesproken Nederlands ook zichtbaar. Je hebt hiervan het meeste resultaat als ook je partner, vriend(in), buurman/-vrouw of kennis meedoet. 

Oefengroepen

Na een cursus spraakafzien bij een officiële logopedist of na een cursus NmG kan je je aansluiten bij een oefengroep. Deze groepen worden geleid door vrijwilligers van Stichting Hoormij. De oefengroepen zijn meestal gratis voor leden van Stichting Hoormij.

Publicatiedatum: 02 februari 2017