Bijeenkomst: Hoe zit het met de taalontwikkeling van mijn kind?

Heeft het verminderd gehoor van mijn kind invloed op zijn of haar taalontwikkeling, nu en later? Die vraag staat centraal tijdens een bijeenkomst op 9 november in Houten door Elke Huysmans van de Vrije universiteit. Voor ouders en professionals.

Dove en ernstig slechthorende kinderen missen met hun cochleair implantaten of hoortoestellen (ongemerkt) best veel van de gesproken taal. Onlangs is onderzoek gedaan naar de consequenties hiervan op latere leeftijd. Welke invloed heeft slechthorendheid op de gesproken en geschreven taalontwikkeling van kinderen? En wat kan je daarin als ouders betekenen?

Tips voor ouders

Elke Huysmans promoveerde aan de VU met haar onderzoek ‘Where Language and Hearing meet’. Op 9 november 2017 komt ze op uitnodiging van de FODOK haar bevindingen delen. Ze maakt op een heldere manier inzichtelijk waarom kinderen en volwassenen bepaalde grammaticale fouten maken. En, omdat Elke haar verhaal heel praktisch insteekt, krijg je als ouder tips om je kind te ondersteunen in zijn/haar taalontwikkeling.  
De avond, georganiseerd door de Fodok, is in eerste instantie bedoeld voor ouders van dove en (ernstig) slechthorende kinderen, maar is ook interessant voor professionals.

Aanmelden

Aanmelden kan tot 2 november door een reactie te sturen naar info@fodok.nl. Wil je dan ook laten weten of je gebruik maakt van een NGT-, NmG- of schrijftolk?

Datum: donderdag 9 november 2017
Tijd: 19.30-21.30 uur
Toegang: gratis
Locatie: Randhoeve 221, 3995 GA Houten

 (waar ook Stichting Hoormij zit) 
Publicatiedatum: 12 oktober 2017