Bijbetalen voor een hoortoestel; hoe zit het?

Is het toegestaan dat je als slechthorende een hoortoestel aangemeten krijgt dat buiten de categorie valt waarin je op basis van de intake bij de audicien oorspronkelijk bent ingedeeld? En moet je dan wel of niet bijbetalen of het hoortoestel zelfs helemaal zelf betalen? Vragen die regelmatig gesteld worden aan Stichting Hoormij. Ook in het Haarlems Dagblad was hier een lezersvraag over. Angelique van Lynden van Stichting Hoormij ging hier op 25 januari 2016 in het artikel ‘Advies bij slechthorenden moet beter’ uitgebreid op in. Hieronder zetten we het voor jou nog even allemaal op een rijtje. 

Wat is er afgesproken?

Het huidige systeem van verstrekken en vergoeden van hoorhulpmiddelen is in 2013 ingegaan. Afgesproken is dat slechthorenden die ouder zijn dan 18 jaar een eigen bijdrage moeten betalen van 25% van de kosten van het hoortoestel en dus 75% van de kosten vergoed krijgen. Deze vergoeding vanuit het basispakket geldt bij gehoorverlies van minstens 35 dB en geldt voor een ‘adequate hooroplossing’ (het hoorhulpmiddel dat nodig is om goed te kunnen functioneren).
Als uit twee proeven met hoortoestellen blijkt dat een hoortoestel uit de categorie waarin iemand is ingedeeld (er zijn vijf categorieën) niet toereikend is, kan bij de zorgverzekeraar een ‘extra zorgvraag’ worden ingediend voor een hoortoestel uit een hogere categorie of zelfs buiten de categorieën om. Sommige verzekeraars accepteren een aanvraag van een audicien, andere verzekeraars eisen een voorschrift van een audioloog. Kan goed worden beargumenteerd waarom u het hoortoestel uit de hogere of zelfs de buitencategorie nodig heeft om te kunnen functioneren, dan wordt deze door alle verzekeraars voor 75% vergoed.

Wat is het probleem?
Wie zonder deze extra zorgvraag in te dienen of zonder dat daarvoor een goed argument is een hoortoestel uit een andere categorie kiest, krijgt te maken met de verschillende voorwaarden van verzekeraars ten aanzien van restitutie. De een staat bijbetalen voor een toestel uit een hogere categorie toe, de ander niet. Dan kan het dus voorkomen dat jouw verzekeraar de 75% vergoeding niet uitkeert.

Hoe zit het?
Angelique van Lynden, projectleider audiologische hulpmiddelen namens het Platform Doven, Slechthorenden, TOS (waar Stichting Hoormij deel van uitmaakt) geeft in het Haarlems Dagblad tekst en uitleg. Onafhankelijk onderzoek uitgevoerd door audiologen leert dat binnen het systeem - met de mogelijkheid van het indienen van een extra zorgaanvraag - iedereen goed geholpen kan worden. Niemand hoeft dus naast de 25% eigen bijdrage bij te betalen voor een hoortoestel waarmee je goed kan functioneren. “Dat in de praktijk niet iedereen het meest passende hoorhulpmiddel krijgt, kan liggen aan de slechthorende zelf, die soms het foutieve idee heeft dat het duurste het beste is. Soms ligt het eraan dat audiciens en audiologen zich niet aan het protocol houden of fout voorlichten. En soms komt het doordat verzekeraars op de stoel van de voorschrijver gaan zitten en onjuist voorlichten.”
Wat wij nu zien, is dat door de marktwerking de prijzen onder druk komen te staan en de audiciens als partij uiteengedreven worden. Het gevolg is een enorme prijsdaling. Sommige audiciens proberen deze omzetderving te verhalen op de slechthorende door enerzijds ‘adequaat’ onterecht uit te leggen als ‘minimaal’ en aan te sturen op bijbetaling of particuliere aanschaf en anderzijds hele dure nazorgpakketten te verkopen. Wij zijn van mening dat als er iets fout gaat in de voorlichting en in de onderhandelingen tussen zorgverzekeraars en audiciens dit verbeterd moet worden en niet dat de slechthorende er de dupe van wordt.

Wat je kunt doen:
- Raadpleeg www.hoorwijzer.nl voor onafhankelijke informatie over vergoedingen en hoortoestellen. Zie vooral het stappenplan.
- Wees kritisch als een audicien aanstuurt op een hoortoestel uit een hogere categorie: ga eerst de proef aan met twee hoortoestellen uit de categorie waarin je bent ingedeeld.
- Heb je echt een hoortoestel uit een hogere categorie nodig, maak dan gebruik van de extra zorgaanvraag om toestemming te vragen aan je verzekeraar. Let daarbij goed op of de verzekeraar een aanvraag van een audicien of van een audioloog eist.
- Zoek van tevoren uit welke voorwaarden je zorgverzekeraar hanteert rondom hoorhulpmiddelen en contracten met audiciens. Zie www.hoorwijzer.nl/verzekeraar2016
Publicatiedatum: 02 februari 2016