Amsterdam heeft eerste Sign language coffee bar

In gebarentaal een bestelling opnemen, dat kan prima. De hoge werkloosheid onder slechthorenden is nergens voor nodig, vindt oprichter Sandra Ballij. In haar sinds oktober geopende koffietent aan de Amsteldijk in  Amsterdam werken uitsluitend doven en slechthorenden. 

Op een scherm naast de toonbank in de koffiebar kunnen klanten zien met welk gebaar ze wat kunnen bestellen. Twee handen op elkaar van links naar rechts bewegen, een beetje zoals een vis in het water, is bijvoorbeeld het gebaar voor een tosti. 'Kopjes koffie verkopen is leuk, maar we willen vooral iets doen aan de hoge werkloosheid onder doven', zegt medeoprichter Bas de Ruiter. Ballij is niet alleen de grondlegger van de koffiebar, maar ook van het bureau Ctalents, dat mensen met een auditieve of visuele beperking aan werkgevers koppelt. Eerder begon Ballij al Ctaste, een in duisternis gehuld restaurant waar de bediening bestaat uit blinden en slechtzienden.

Grow2Work

Niemand weet precies hoeveel doven en slechthorenden werkloos zijn, omdat arbeidsbeperkingen uit privacyoverwegingen niet worden gecategoriseerd. Uit CBS-cijfers blijkt dat in 2015 ruim 180.000 Nederlanders tussen de 20 en 65 jaar een gehoorbeperking hadden. Van die groep had 14 procent geen betaald werk. Ter vergelijking: van de Nederlandse beroepsbevolking tussen de 20 en 65 jaar in 2015 was 6 procent werkloos. Grow2Work, een project van de belangenorganisaties voor doven en slechthorenden, voerde in 2015 een online-enquête uit onder deze groep. Ruim de helft van de respondenten gaf aan werkloos te zijn. Veel doven en slechthorenden moeten opboksen tegen vooroordelen en hebben te weinig werkervaring om te kunnen concurreren met andere sollicitanten. 'Onbekendheid bij werkgevers is het grootste probleem', zegt Ine Klosters, projectleider bij Grow2Work. 

Publicatiedatum: 08 november 2017