Week van het Oorsuizen: 2-8 februari 2015

Naar schatting hebben 1 miljoen mensen in Nederland een vorm van oorsuizen (tinnitus). Dat aantal neemt de laatste jaren toe, er komen onder andere meer jongeren met oorsuizen bij. Daarom organiseert Stichting Hoormij (waar de NVVS deel van uitmaakt) van 2-8 februari 2015 voor het eerst de Week van het Oorsuizen. Het thema van deze publiekscampagne is ‘Oorsuizen: er is hulp’.

Mensen die een constante piep, suis of fluit horen, krijgen vaak van hun arts de diagnose ‘oorsuizen’ en de boodschap ‘het is niet te genezen, leer er maar mee leven’. Dat laatste is echter makkelijker gezegd dan gedaan. Hoe dan? Stichting Hoormij helpt mensen daarbij, met voorlichting, lotgenotencontact en belangenbehartiging. Ook wijzen we op het aanbod aan hulpverlening, want je hoeft het niet alleen te doen!

Programma
Op vrijdag 6 februari 2015 is er een speciale informatiebijeenkomst in het UMC Groningen. Een ervaringsdeskundige vertelt zijn persoonlijke verhaal en een audioloog gaat in op de medische kant en wat een audioloog of kno-arts voor mensen met tinnitus kan betekenen. Daarnaast werken een psycholoog/tinnitusconsulent en bedrijfsarts mee aan het programma. Aanmelden kan inmiddels helaas niet meer, deze bijeenkomst is vol. Zie www.nvvs.nl/hooragenda voor overige activiteiten.

Verder zullen we in deze week actief de media opzoeken met persberichten en video’s, werken we samen met hulpverleningsinstanties en zetten we volop onze social media-kanalen in om zoveel mogelijk mensen met tinnitus te bereiken en anderen te waarschuwen voor de gevolgen van gehoorschade. Indeze week zullen diverse subthema’s aan bod komen, zoals wat is tinnitus, ervaringsverhalen, hulpverlening en preventie (jongeren & gehoorschade).

Inspiratie
We raakten geïnspireerd door de Tinnitus Awareness Week, die elk jaar in Groot-Brittannië wordt gehouden. In 2015 organiseren we nu in dezelfde week als de Britten de Nederlandse Week van het Oorsuizen, met het voornemen hier een jaarlijkse traditie van te maken.

Like, share, retweet, comment: doe mee en spread the word!
Op nvvs.nl/WeekvhOorsuizen vindt u al het nieuws rondom de Week van het Oorsuizen. Houd ook www.facebook.com/nvvs.nl en @tinnitus_nlin de gaten voor meer info. Doe ook mee en 'spread the word!'. Dat kan bijvoorbeeld door onze berichten te delen of door zelf een bijdrage te leveren via het Tinnitusforum of op social media met de #WeekvhOorsuizen.

Wiltu meer weten over tinnitus en over de hulp die hiervoor beschikbaar is, kijk danop www.nvvs.nl/tinnitus.
Publicatiedatum: 20 januari 2015