Viewradar voor auditief beperkte verkeersdeelnemer

Voor mensen met een auditieve beperking is deelname aan het verkeer extra inspannend. Zij horen minder goed (waarschuwings)signalen van andere verkeersgebruikers en reageren daarom soms minder snel. Ook kunnen zij zich soms moeilijk oriënteren.

Met dit probleem kwam Cor Toonen, vrijwilliger van Landelijk Centrum voor oudere doven De Gelderhorst, naar de Wetenschapswinkel UT. Toonen is zelf op jonge leeftijd plotsdoof geworden en weet uit ervaring dat de huidige oplossingen voor dit probleem niet toereikend zijn. Toonen heeft daarom het idee van de ‘Viewradar’ bedacht; een apparaatje dat het achteropkomende verkeer kan detecteren en de fietser en/of andere verkeersdeelnemer kan waarschuwen. “Dit hulpmiddel kan de veiligheid en zelfredzaamheid van doven en slechthorenden in het verkeer bevorderen”, aldus Toonen.

Onderzoeksfase
Voorlopig is het echter nog niet zover. De Viewradar bevindt zich nog in de onderzoeksfase. In HOREN Magazine wordt ingegaan op het onderzoek van studentonderzoeker Jannes Lohmeijer van de Universiteit Twente. Lohmeijer concludeert dat het realiseren van een Viewradar zeker haalbaar is. Een radarmodule lijkt op het moment de beste oplossing te zijn. “Aandachtspunt is alleen de kosten van deze detectiesystemen: ze zijn helaas niet goedkoop. De verwachting is echter dat radarsystemen de komende jaren betaalbaarder worden”, aldus Lohmeijer.

Cor Toonen is zeer tevreden met de uitkomsten van het onderzoek. Hij wil dan ook graag subsidie aanvragen voor een vervolgonderzoek waarbij een prototype ontwikkeld zal worden. Toonen: “Wij gaan er helemaal voor om dit project te realiseren. Want ook mensen met een auditieve beperking moeten veilig en ontspannen  kunnen deelnemen aan het verkeer.”

Kijk voor meer informatie in het februari-nummer van HOREN Magazine of op www.stichtingplotsdoven.nl.

Het gebarencentrum heeft in de rubriek 'U vraagt wij gebaren' ook het gebaar voor Viewradar toegevoegd. Kijk hier.

Publicatiedatum: 01 mei 2013