Veldnorm cochleaire implantatie herzien

Het Onafhankelijk Platform CI (OPCI), waarin ook de NVVS participeert, meldt op de website dat de Veldnorm voor cochleaire implantatie is herzien. In deze versie staan de kwaliteitsvereisten die volgens de betrokken partijen aan het gehele zorgtraject gesteld moeten worden. Daarbij zijn kwaliteitscriteria geformuleerd die waarborgen dat cochleaire implantatie wordt uitgevoerd in een samenhangend zorgtraject; van selectie via de chirurgische ingreep tot en met revalidatie en nazorg.

De Veldnorm voor cochleaire implantatie is herzien in goed overleg tussen de betrokken veldpartijen, te weten:
•    de centra voor cochleaire implantatie, verenigd in CI-ON
•    de landelijke vertegenwoordigers van de dovengemeenschap en van de CI gebruikers (en hun ouders), verenigd in OPCI
•    de gezinsbegeleiding, vertegenwoordigd door de Landelijke Beleidscommissie Gezinsbegeleiding (LBG),
Deze versie is ook voorzien van een handboek voor visitaties, waarin wordt beschreven hoe de ziekenhuizen elkaar controleren op de naleving van de kwaliteitscriteria. Ook OPCI zal hierin een rol spelen. OPCI acht de naleving van deze veldnorm van groot belang om cochleaire implantatie in Nederland met voldoende kwaliteit te kunnen uitvoeren.

De aanpassingen van de Veldnorm zijn niet groot en zijn voornamelijk het gevolg van voortschrijdend inzicht. Daarom zal de nieuwe Veldnorm voor u als CI-gebruiker geen merkbare gevolgen hebben. Mocht u twijfels hebben of de CI-zorg die u van het ziekenhuis ontvangt, wordt uitgevoerd volgens de richtlijnen. Heeft u vragen over de nieuwe Veldnorm? Neem dan contact op met OPCI: info@opciweb.nl.

De belangenorganisaties voor doven en slechthorenden zetten zich gezamenlijk via Samen Sterk in voor diverse thema’s, waaronder CI.

Publicatiedatum: 22 juli 2014