Van Rijn: Grote zalen en festivals goed op weg in tegengaan gehoorschade

Het festivalseizoen is in volle gang. Hoe zit het met de preventie van gehoorschade op deze festivals? Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) sloot in 2014 een convenant met de Vereniging van Evenementenmakers (VVEM) en de Vereniging Nederlandse Poppodia en –Festivals (VNPF) om gehoorschade door harde muziek tegen te gaan. In het convenant is onder andere afgesproken dat aangesloten muzieklocaties meten of ze onder het maximale geluidsniveau van 103 decibel blijven. Eerder deze maand presenteerde Van Rijn in een brief aan de Tweede Kamer de resultaten van het convenant preventie gehoorschade.

De muziekzalen en festivals, aangesloten bij de brancheverenigingen VVEM en VNPF, zijn goed op weg om gehoorschade tegen te gaan, zo meldt de staatssecretaris. De aangesloten muzieklocaties werken hard aan het naleven van het maximale geluidsniveau van 103 decibel. Bij de grote muziekzalen en festivals gaat dit beter dan bij de kleine popzalen. Van Rijn: “De grote popfestivals en zalen zijn goed op weg met het tegengaan van gehoorschade door harde muziek. Dat betekent niet dat we er al zijn, want van kleinere muzieklocaties wordt hetzelfde verwacht. Maar het is goed om te zien dat de muziekbranche dit heel serieus oppakt.”

Ook meetapparatuur in kleine zalen
Veel grote zalen en evenementen werken mee aan de geluidsmeting. In de  kleine zalen en evenementen is dit nog niet altijd het geval. Dit moet echt verbeterd worden, aldus de staatssecretaris en de brancheverenigingen. De VVEM en de VNPF gaan er voor zorgen dat ook de kleine zalen in het najaar zijn voorzien van meetapparatuur.

Oordopjes en voorlichting
Veel mensen weten niet dat gehoorschade snel ontstaat en vaak onomkeerbaar is. Staatssecretaris Van Rijn heeft daarom de campagne ‘I love my ears’ laten maken. Organisatoren gebruiken de campagne op posters, kaartjes en websites. Zo weten de bezoekers dat ze goed op hun oren moeten letten. Dit kunnen ze doen door oordopjes te dragen. Met de VVEM en VNPF is afgesproken dat bezoekers op de locatie eenvoudig aan goede oordopjes kunnen komen. De VVEM en VNPF streven ernaar dat  op korte termijn in alle bij hen aangesloten muzieklocaties oordopjes beschikbaar zijn.

Actieplan
De staatssecretaris vindt het belangrijk dat de aandacht voor het tegengaan van gehoorschade groeit. Naast de twee brancheorganisaties werken ook andere partijen zoals de Nationale Hoorstichting, de GGD en kno-artsen hard aan het voorkomen van gehoorschade. In overleg met hen komt de staatssecretaris in het najaar met een plan van aanpak met verdere verbeteringen die nog nodig zijn. Daarin neemt hij ook de resultaten mee van het convenant ‘Preventie gehoorschade muzieksector’.

De afspraken met de convenantpartners gaan over:
•    Limieten stellen aan geluidsniveau: 103 dB(A)
•    Metingen verrichten
•    Oordopjes aanbieden op locatie
•    Voorlichting geven en werken aan vergroten kennis
Op de muzieklocaties van de VVEM en de VNPF komen jaarlijks zo´n negen miljoen mensen. Het gaat onder andere om Paradiso, Melkweg en Ziggo Dome, maar ook Lowlands, Pinkpop en Concert at Sea.

Lees hier de brief van Van Rijn aan de Tweede Kamer over de resultaten van het convenant.
Publicatiedatum: 28 juli 2015