Uitzendbranche komt met richtlijnen om discriminatie ernstig slechthorenden en doven tegen te gaan

Werknemers mogen op de arbeidsmarkt en werkvloer niet worden uitgesloten. Het ABU, de branchevereniging voor uitzendondernemingen, heeft een zelftest ontwikkeld om werkgevers te helpen om uitsluiting op de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld vanwege een gehoorbeperking, te voorkomen.

Onlangs was het onderwerp discriminatie op de arbeidsmarkt weer volop in het nieuws omdat uit onderzoek bleek dat veel zwangere vrouwen in Nederland hiermee te maken hebben. Maar ook bij andere groepen is dit onderwerp nog altijd actueel. Veel slechthorenden en doven vragen zich bijvoorbeeld af of ze er goed aan doen om op hun cv te vermelden dat ze slechthorend of doof zijn. Het ABU geeft nu in een zelftest richtlijnen voor intermediairs bij uitzendbureaus hoe om te gaan met kwesties als 'moet ik een dove of zeer slechthorende werknemer inschrijven?'.

'Een uitzendbureau heeft geen inschrijvingsplicht, maar je mag iemand niet op voorhand weigeren in te schrijven vanwege zijn beperking', aldus de folder. 'Iemand met een chronische ziekte of handicap moet primair op zijn geschiktheid worden beoordeeld. Niet op eventuele beperkingen die dit oplevert. Dit is vastgelegd in de Wet gelijke behandeling handicap of chronische ziekte (en ook in de ABUGedragsregels). Om te voorkomen dat mensen worden buitengesloten vanwege een beperking, moet je eerst onderzoeken wat er wel mogelijk is, eventueel met een doeltreffende aanpassing. Pas als dit duidelijk is, kun je beoordelen of de inschrijving zin heeft.'
Daarnaast wordt er verwezen naar de Commissie Gelijke Behandeling, die in 2008 een dove man in het gelijk stelde nadat een uitzend- en detacheringsbureau geen gesprek met hem aanging vanwege zijn ‘kennelijke ongeschiktheid’ (oordeel 2008-18).

Download hier de zelftest.
Publicatiedatum: 24 mei 2013