Troonswisseling met ondertiteling en tolk NGT

SOAP! zette zich in om de uitzendingen van de feestelijke gebeurtenissen op 30 april toegankelijk te maken, zowel via ondertiteling als met tolk NGT. Het verzoek van SOAP! werd ingewilligd. Via teletekst 888 is er ondertiteling, en op Nederland 2 is er de hele dag tolk NGT in beeld. Zo wordt het een gezamenlijk feest.
 
Koningin Beatrix doet na 33 jaar koningschap afstand van de troon. Op Koninginnedag draagt ze haar taken over aan haar zoon Willem-Alexander. Deze gebeurtenissen zijn op 30 april te volgen bij de Nederlandse Publieke Omroep. Hierbij wilde SOAP! naast ondertiteling op televisie graag ook een tolk Nederlandse Gebarentaal in beeld. Daarom stuurde SOAP! een brief naar koningin Beatrix. SOAP! verwees naar andere Europese staatshoofden die ook tolken gebarentaal inzetten op belangrijke momenten.

Het schriftelijk verzoek van SOAP! werd ontvankelijk verklaard en doorgestuurd naar het projectbureau Inhuldiging van de Eerste Kamer der Staten-Generaal. De Publieke Omroep liet inmiddels weten dat er op 30 april 2013 de hele dag een tolk Nederlandse Gebarentaal in beeld is op Nederland 2.

SOAP! is verheugd dat de belangrijke gebeurtenissen op Koninginnedag op televisie toegankelijk zijn voor slechthorenden en doven. Hopelijk zullen nog meer evenementen dit goede voorbeeld volgen.

Bekijk het programma op 30 april: inhuldiging van uur tot uur

SOAP! is een gezamenlijk project van de 7 landelijke organisaties voor doven en slechthorenden.

Publicatiedatum: 18 april 2013