Tips over CI en telefoneren verzameld

De NVVS-Commissie CI heeft in 2010 onder de leden van de NVVS een enquête gehouden over het gebruik van CI. Een veelgenoemd knelpunt was het telefoneren. Dit heeft de commissie in samenspraak met OPCI doen besluiten om over dit onderwerp een bijeenkomst te organiseren. In het februari-nummer van HOREN Magazine kunt u een verslag van deze bijeenkomst lezen, met bijbehorende tips. 

Tijdens de bijeenkomst, afgelopen november, werd er onder andere door de CI-fabrikanten informatie gegeven over telefoneren met een CI. Ook konden deelnemers aan de bijeenkomst in een workshop uitleg krijgen over hun specifieke CI en konden ze sommige zaken uitproberen. Uit de hoge opkomst en de respons uit de evaluatie van de workshop is duidelijk geworden dat de behoefte aan dergelijke bijeenkomsten zeer groot is. We concluderen hieruit dat tijdens de CI-revalidatie meer aandacht zou moeten zijn voor de mogelijkheden van telefoneren. Voor OPCI is hierin een taak weggelegd om dit punt in te brengen in het overleg wat zij heeft met de CI-centra in Nederland. OPCI is het Onafhankelijk Platform CI, hierin participeren alle doven- en slechthorendenorganisaties die zich inzetten voor CI.

Naar aanleiding van de bijeenkomst is een lijst met tips opgesteld voor het (beginnend) telefoneren met CI. NVVS-leden kunnen deze tips hier bekijken en kunnen het complete artikel uit HOREN lezen door hier te klikken en dan naar editie februari 2013 te gaan. Nog geen lid? Klik dan hier.
Publicatiedatum: 14 februari 2013