Text on Top: nieuwe schrijftolktoepassing

De makers van Velotype Pro hebben een nieuw systeem ontwikkeld voor schrijftolken: Text on Top. Met Text on Top is het mogelijk om de schrijftolktekst direct in een presentatie (PowerPoint, Prezi etc.) zichtbaar te maken. Schrijftolkgebruikers kunnen dan op één scherm zowel de schrijftolktekst als de presentatie zien. De NVVS maakt sinds kort bij informatiebijeenkomsten en lezingen gebruik van Text on Top.

Hoe werkt het?
De tekst van de schrijftolk is direct in de vorm van ondertiteling zichtbaar in de presentatie. Er is zowel ‘ondertiteling’, ‘boventiteling’ als ‘middentiteling’ mogelijk. Het aantal tekstregels op een ‘slide’ is in te stellen van 1 (bijvoorbeeld bij een afbeelding, waarbij weinig toegelicht hoeft te worden) tot 5 (bijvoorbeeld tijdens een vragenronde of discussie). Ook zijn er diverse kleuren, kaders en lettertypes mogelijk. In technisch opzicht werkt Text on Top eenvoudig: met behulp van twee speciale USB-sticks (één in de computer van de schrijftolk en één in de computer van de presentator), wordt de schrijftolktekst in de presentatie ingevoegd. Het maakt daarbij niet uit of er Apple- of Windows-besturingssystemen worden gebruikt.

Wat zijn de voordelen voor de schrijftolkgebruiker?
Als de schrijftolk gebruik maakt van Text on Top, hoef je maar naar één scherm te kijken. Dit scheelt gedraai van je hoofd en bovendien hoef je nu bijvoorbeeld de afbeeldingen en opsommingen in de presentatie niet te missen. Je kunt nu ook meer naar de presentator zelf kijken. Het kan lastig zijn dat er slechts twee regels tekst tegelijk zichtbaar zijn, zo kun je dus niet veel tekst teruglezen. Het is overigens wel mogelijk om, als de presentatie even niet gebruikt wordt of er een vragenronde is, over te schakelen naar full-screen tekst van de schrijftolk. Ook is het mogelijk om tegelijkertijd de hele schrijftolktekst op een tweede scherm te laten zien.

En nu?
De NVVS is enthousiast over deze nieuwe toepassing en gebruikt het sinds kort bij onze voorlichtingsbijeenkomsten, bijvoorbeeld die van HOORagenda. We hebben in kaart gebracht welke schrijftolken al werken met Text on Top. Bovendien heeft de NVVS het systeem aangeschaft, voor het geval een schrijftolk er nog niet over beschikt. We brengen deze toepassing bij de schrijftolken die dit nog niet gebruiken onder de aandacht. Daarnaast maken we een handleiding voor het opbouwen van presentaties die hiervoor geschikt zijn, zodat ook gastsprekers van buiten de NVVS met hun presentaties op dit systeem kunnen aansluiten.

Ook de Nederlandse Schrijftolken Vereniging onderschrijft de voordelen van Text on Top en juicht het gebruik ervan toe: "In diverse settings biedt Text on Top grote verbetering inde communicatie voor doven en slechthorenden en meer flexibiliteit biedt voor zowel tolk als klant.”

Meer informatie op: www.text-on-top.com.

Publicatiedatum: 23 april 2013