Terugblik op symposium 25 jaar tolkvoorziening

Diverse organisaties, waaronder de NVVS en Tolknet, organiseerden rondom het 25-jarig bestaan van tolkvoorziening in Nederland verschillende activiteiten. Er was onder andere een symposium. Henk de Graaf was erbij namens de NVVS en blikt er kort op terug.

“Het is eigenlijk niet goed voorstelbaar dat er pas 25 jaar tolkvoorziening is in Nederland. Dat voor 1988 het aan elke individuele slechthorende en dove medemens zelf was om te kunnen communiceren. En ik herinner mij inderdaad mijn oma die doof was (plotsdoof was ze, met de kennis van nu) voor wie ik met een griffel op een lei schreef wat er gezegd werd.

Maar op 12 april 2013 vierden we met een symposium ‘Communicatie, een bestaansvoorwaarde!’ dat 25 jaar geleden de tolkvoorziening voor slechthorenden en doven wettelijk werd vastgelegd. Het symposium vond plaats op een prima plek: het Museum voor Communicatie in Den Haag. We waren met velen uit alle organisaties betrokken bij de tolkvoorziening. Sprekers vertelden over hun ervaringen met het wel of niet inzetten van een tolk. In een paneldiscussie  gaven deskundigen en politici hun mening over met de tolkvoorziening verbonden thema’s als bezuinigingen, quota regelingen voor het bedrijfsleven en middelen waaruit de voorziening het beste betaald kan worden.

En toen kwam de finale. De première voor het Nederlands Gebaren Koor. Heel veel  gebarentolken, veel vrouwen en een enkele man, “zongen- met –ondersteunende- gebaren”. Het waren drie liederen, maar van het publiek hadden dit er wel tien mogen zijn. Men stond op de banken. Indrukwekkend en ontroerend.”

Bekijk hier een filmpje over het Nederlands Gebaren Koor.

Publicatiedatum: 22 april 2013