Slechte akoestiek is klacht nummer drie op scholen

Veel schoollokalen en gymzalen hebben een slechte akoestiek. Dat blijkt uit de Gezonde Scholen-studie van het Centrum voor Gezonde Scholen. De slechte akoestiek staat op nummer drie op het klachtenlijstje; bij 1 op de 5 scholen ervaren de leerlingen geluidshinder vanuit aangrenzende ruimtes en veel nagalm. De spraakverstaanbaarheid verbeteren en het terugdringen van achtergrondlawaai vormen grote uitdagingen.

Het Centrum voor Gezonde Scholen lanceerde begin 2011 de Gezonde Scholen-studie om het binnenklimaat van schoolgebouwen in de Benelux in kaart te brengen. In de studie zijn schooldirecties en -gebruikers van 1.000 onderwijsinstellingen geënquêteerd over de leer- en leefkwaliteit in hun schoolgebouwen. Het onderzoek richtte zich op luchtkwaliteit, visueel comfort, thermisch comfort, akoestiek, ergonomie van schoolmeubilair, economisch energiegebruik en het binnenmilieu in het algemeen.

Aandachtspunt
Het onderwijsveld wordt geconfronteerd met bezuinigingen en er zijn onvoldoende investeringsmiddelen om een optimale invulling te geven aan thema’s als energieverbruik, binnenklimaat, duurzaamheid en functionaliteit. Op het vlak van binnenmilieu signaleert de Gezonde Scholen-studie de volgende top-5 aan klachten: 1. Thermisch comfort laat te wensen over, 2. Onvoldoende ventilatie leidt tot een verhoogd CO²-gehalte en slechte luchtkwaliteit, 3. Veel schoollokalen en gymzalen hebben een slechte akoestiek, 4. De lichtkwaliteit in onderwijsgebouwen laat vaak te wensen over waardoor schoolgebruikers hinder ondervinden op het vlak van visueel comfort, 5. Ook het zuinig gebruik van energie is vandaag één van de grootste pijnpunten in schoolgebouwen.

“We hebben aanzienlijke problemen met akoestiek”, reageert een docent in het onderzoek. “Er is gewoon te veel lawaai in de leslokalen en op de gangen. Ook in de gymzaal en de kantine is vaak een hels kabaal te horen. Dat zit soms echt op de grens van het draaglijke.”

Klik hier voor meer informatie over de studie. In 2013 start het Centrum voor Gezonde Scholen met de Gezonde Scholen-barometer. Deze vervolgstudie zal de evolutie van de modernisering in de scholen in de Benelux  verder opvolgen en belangrijke trends en tendensen inventariseren.


Publicatiedatum: 25 maart 2013