Servicezuil NS niet geschikt voor slechthorenden en doven

De NS vraagt uw mening over de 'servicezuil' (soort praatpaal) op perrons. We roepen doven en slechthorenden op om bij vraag 5 in te vullen dat deze niet geschikt is voor slechthorenden en doven.

Wat is eigenijk een servicezuil?
De NS servicezuil is bedoeld voor momenten waarop u een vraag heeft aan NS en er geen NS-medewerker in de buurt of aanwezig is. De zuilen zijn op NS stations en perrons te vinden. Het werkt als volgt: u drukt op de ‘info-knop’ en krijgt (dag en nacht) direct een medewerker van NS aan de lijn die u verder kan helpen voor vragen over b.v. reisinformatie, informatie over uw trein, verloren of gevonden spullen en uw reisproduct. Op de NS Servicezuil zit ook een SOS-knop. Deze is bedoeld voor noodgevallen. Wanneer u op deze knop drukt, krijgt u direct contact met onze veiligheidscentrale. U kunt deze knop bijvoorbeeld gebruiken bij onveilige situaties of ongevallen.

Dit systeem is echter niet geschikt voor slechthorenden en doven. We stellen voor een zuil met een beeldscherm te plaatsen, zodat de auditieve informatie ook visueel weergegeven wordt (tekst en beeld voor spraakafzien).

Nu de NS uw mening vraagt over de ‘servicezuil’ stellen we u voor bij vraag 5 in te vullen dat dit niet geschikt is voor doven en slechthorenden. U vindt de enquête hier.

 

Publicatiedatum: 23 augustus 2013