Seminars ‘Communicatie op de werkvloer’

Tolknet organiseert in oktober twee seminars met het thema ‘Communicatie op de werkvloer’. Tijdens deze seminars laten twee ervaringsdeskundigen zien hoe je als dove of slechthorende zelf de communicatie in werksituaties kunt verbeteren.

Het vinden en behouden van een leuke baan is niet vanzelfsprekend. Voor mensen met gehoorverlies kan dit een nog grotere uitdaging zijn. Communicatie is heel belangrijk in werksituaties. Het inzetten van een tolk is één van de communicatieoplossingen. Stichting Tolknet organiseert deze voorlichtingsavonden om dove en slechthorende mensen beter bekend te maken met de verschillende communicatieoplossingen in werksituaties.

Ervaringsdeskundigen
Tijdens de seminars geven twee deskundigen op het gebied van communicatie en tolkinzet in werksituaties een pakkende lezing. Sprekers zijn:
• Annemiek van Kampen, een ervaren tolkgebruikster in uiteenlopende werksituaties en senior medewerker bij Kentalis.
• Maya de Wit, een zeer ervaren gebarentolk.
Tijdens de tweede helft van de avond kunnen deelnemers eigen ervaringen en ideeën uitwisselen over communicatie in werksituaties.

Praktische informatie
De seminars zijn bedoeld voor dove, slechthorende en doofblinde tolkgebruikers, met en zonder cochleair implantaat (CI). Tijdens de seminars worden gebarentolken en schrijftolken ingezet. Deelname is gratis.

Data
• 1 oktober 2013, 19:00 - 22:00 uur in Utrecht
• 3 oktober 2013, 19:00 - 22:00 uur in Eindhoven

Aanmelden
Aan elk seminar kunnen 30 mensen deelnemen. U kunt alleen deelnemen door je vooraf aan te melden via de website van Tolknet (http://www.tolknet.nl/voorlichting/seminars)  of door een e-mail te sturen naar info@tolknet.nl.

Publicatiedatum: 11 september 2013