Resultaten meldpunt: aandacht voor bijzondere situaties en voor keuzevrijheid!

NVVS opende in februari van dit jaar een meldpunt voor klachten over het nieuwe vergoedingssysteem. Een grote klachtenstroom over de wijze waarop sinds 2013 hoortoestellen verstrekt en vergoed worden blijft uit. Dat wil niet zeggen dat alles goed gaat. NVVS ziet dat met name mensen met een bijzondere situatie een klacht melden. Op papier is er een oplossing (de extra zorgaanvraag), toch wordt deze in de praktijk niet altijd aangeboden. Dit vraagt om een nadere analyse. Ook maakt de NVVS zich zorgen over het aantal toestellen waaruit mensen kunnen kiezen.

Uit de reacties op het meldpunt blijkt dat sommige mensen niet de hoorzorg krijgen waar ze recht op (menen te) hebben. Met name in bijzondere en complexe situaties lijkt het systeem of de uitvoering ervan soms tekort te schieten:
•    mensen die naast slechthorendheid ook een andere (hoor)aandoening hebben.
•    mensen die op hun werk in bijzondere luisteromstandigheden moeten functioneren.
•    mensen met bijzondere wensen: geïntegreerde ontvangers voor soloapparatuur, connectiviteit, waterdichte toestellen.
Om te achterhalen waar het in deze gevallen precies verkeerd gaat, wil de NVVS nader onderzoek. NVVS is hierover met partijen in gesprek.

NVVS in actie
NVVS heeft de meldingen neergelegd bij de branchepartijen. Op sommige punten is en wordt actie ondernomen (klik hier voor nadere informatie). Toch kwam medio 2013 de dialoog over mogelijke verbeteringen nagenoeg stil te liggen omdat verzekeraars, audiciens en fabrikanten elkaar continu in de haren vlogen. NVVS heeft partijen opgeroepen om in het belang van de slechthorenden de meldingen serieus te nemen en met elkaar verbeteringen door te (blijven) voeren. De dialoog begint gelukkig weer op gang te komen.

Wij houden u op de hoogte!

Check hier het stappenplan 'Hoortoestel aanschaffen in het nieuwe systeem'.
Publicatiedatum: 19 november 2013