Presentaties NVVS-ervaringsdeskundigen voor KBO-afdelingen

De Unie KBO en NVVS werken in de campagne ‘Wat zegt u?’ samen omvoorlichting te geven over slechthorendheid. KBO-afdelingen kunnen zichaanmelden voor een presentatie van een ervaringsdeskundige NVVS-voorlichter over het leven met slechthorendheid en tips voor de dagelijkse omgang met gehoorverlies. De Unie KBO besteedt in de mei-editie van haar blad Nestor ook uitgebreid aandacht aan slechthorendheid.

DeUnie KBO is met 200.000 leden de grootste seniorenorganisatie van Nederland. De vereniging biedt naast belangenbehartiging een uitgebreid scala aan opleidings- en ontspanningsactiviteiten. Eén van de belangrijkste doelstellingen van onze organisatie is voorwaarden te scheppen zodat senioren volwaardig en zelfbewust aan de samenleving kunnen deelnemen. Unie KBO vindt het dan ook belangrijk dat slechthorende ouderen op de hoogte zijn van de ins & outs rond hoortoestellen. Vandaar de voorlichtingsbijeenkomsten in samenwerking met de NVVS en het artikel in Nestor.

‘Een kwart van de 60-jarigen in Nederland komt volgens de medische normen in aanmerking voor een hoortoestel. En van de 75-jarigen zelfs zestig procent. Waarop moet u letten bij de aanschaf van hoortoestellen en wat krijgt u vergoed?’, schrijft de Unie in het ledenblad Nestor. NVVS-directeur JoopBeelen komt in het artikel ook aan het woord. Hij vertelt meer over slechthorendheid. “Slechter horen is een sluipend proces. Je hebt het zelf vaak lange tijd niet in de gaten. Meestal heeft je omgeving het eerder door, bijvoorbeeld doordat je de tv altijd hard zet of niet verstaat wat iemand zegt.” Slechter horen begint meestal met het verdwijnen van hoge tonen: geluiden worden langzaam doffer. Later breidthet zich uit tot de spraak. “Heel kenmerkend is dat een gesprek in een groter gezelschap moeilijk te volgen is, bijvoorbeeld op een verjaardag",zegt Beelen.

Niet toegeven
Ongeveer een derde van de ouderen die baat zouden hebben bij een hoortoestel, gebruikt er ook een. “Sommigen vinden het niet nodig, anderen willen liever niet toegeven dat ze slechter horen”, licht Beelen toe. “Vaak beseffen mensen niet wat ze aan geluid missen. En er zijn mensen die hetniet fijn vinden dat een hoortoestel te zien is, al vallen ze tegenwoordig weinig op. Overigens: het valt reuze mee hoe mensen erop reageren. En het voordeel als ze het hoortoestel zien, is dat ze ook meer rekening houden met uw slechthorendheid.”
Verder gaat het artikel nog in op verschillende soorten hoortoestellen, audiciens, vergoeding van hoorhulpmiddelen en het gebruik van ringleiding. Kijk voor meer informatie over deze onderwerpen op www.hoorwijzer.nl.

Neem voor meer informatie over ouderen en slechthorendheid of over de voorlichtingsbijeenkomsten contact op met Unie KBO of de NVVS-Commissie Ouderenzorg en Slechthorendheid (ouderenzorgsh@nvvs.nl).
Publicatiedatum: 29 april 2014