Organisaties voor (doof)blinden en slechtzienden samen in Oogvereniging Nederland

Bij veel patiëntenverenigingen en stichtingen is krachtenbundeling en verregaande samenwerking op dit moment belangrijk. Waar de organisaties voor slechthorenden en doven onlangs een intentieverklaring over federatievorming ondertekenden, hebben diverse organisaties voor mensen met een visuele beperking, een oogaandoening of doofblindheid met ingang van dit jaar de krachten gebundeld in Oogvereniging Nederland.

DoofBlinden Netwerk (DBN), Federatie Ouders Visueel Gehandicapten (FOVIG), Glaucoomvereniging, Nederlandse Vereniging van Blinden en Slechtzienden (NVBS), Nederlandse Vereniging van Geleidehondgebruikers (NVG) en de netwerkorganisatie Viziris gaan dit jaar samenwerken. DoofblindenNetwerk en Viziris zijn al over gegaan naar de Oogvereniging. De andere partnerorganisaties zullen na een algemene ledenvergadering of ledenraad dit voorjaar instromen.

De nieuwe vereniging telt ruim 7.000 leden. Met de krachtenbundeling kunnen de betrokken organisaties  optimaler gebruik maken van de inzet, talenten en ervaringsdeskundigheid van vrijwilligers, een bredere doelgroep bedienen en de belangenbehartiging versterken. De Oogvereniging houdt zich onder andere bezig met onderwerpen als toegankelijkheid van de samenleving en kwaliteit van zorg en dienstverlening. Jan Terlouw, oud-minister en schrijver, wordt de eerste voorzitter van de Oogvereniging. Het verenigingsbureau is gevestigd in Utrecht. Het wordt geleid door Peter Hulsen, nu nog directeur van Viziris.

De contactgegevens vanaf heden:
Oogvereniging Nederland
Churchilllaan 11, 2e verdieping
Postbus 2344
3500 GH  Utrecht
Tel. 030-299 28 78
www.oogvereniging.nl
De Ooglijn: 030-2945444

Publicatiedatum: 10 januari 2013