Oorsuizen.nl: Nieuwe website met cursusaanbod

Mensen met oorsuizen gaan met hun klachten meestal naar de huisarts, medisch specialist of audioloog. Vaak blijkt dat er medisch gezien weinig aan te doen is en krijgen zij het advies om er maar mee te leren leven. Dat kan echter een lastige opgave zijn die veel mensen niet alleen voor elkaar krijgen. Olav Wagenaar, neuropsycholoog en auteur van het boek ‘Eerste Hulp Bij Oorsuizen’ en René van der Wilk, o.a. psycholoog en oprichter van HOorzaken.nl, hebben daarom het initiatief genomen voor de website www.oorsuizen.nl.

Op deze site is informatie te vinden over oorsuizen (tinnitus) en kunnen bezoekers zich tevens inschrijven voor de cursus ‘Controle over Tinnitus’ gevolgd door een kortdurende begeleiding.

Kennis
Volgens de twee initiatiefnemers verschilt de kennis over oorsuizen bij huisartsen, psychologen en medisch specialisten enorm, waardoor ook de behandeladviezen of begeleidingsmethoden erg verschillen. Door een combinatie van zeer veel informatie op internet, verschillende adviezen en tal van verschillende benaderingen, lukt het veel mensen met oorsuizen niet om tot een goede aanpak te komen. Om deze reden heeft Olav Wagenaar de cursus ‘Controle over Tinnitus’ ontwikkeld, waarop ook zijn boek ‘Eerste Hulp Bij Oorsuizen’ gebaseerd is. Dit zelfhulpboek wordt aanbevolen door de NVVS-Commissie Tinnitus & Hyperacusis.

Cursus
Tijdens de cursus krijgen deelnemers inzicht in wat oorsuizen is en waardoor het ontstaat. Dit is een eerste vereiste om uiteindelijk de ernst van tinnitus te leren beheersen. Ook wordt er gekeken naar de persoonlijke beleving van het oorsuizen en wordt samen met de cliënt gekeken waar gedachten, overtuigingen en gedrag eventueel aanpassing behoeven. Ook krijgen slaapproblemen en spanningsregulatie aandacht. Doel van de cursus is niet per se om het oorsuizen te doen verdwijnen, maar vooral om er controle over te krijgen en de kwaliteit van leven te herstellen. Voordat er kan worden deelgenomen aan de cursus is het van belang dat er een bezoek aan een (kno-) arts en een gehoortest heeft plaatsgevonden ter bepaling van medische behandelmogelijkheden.

Wanneer de oorsuisklachten niet medisch te behandelen zijn, is een andere aanpak noodzakelijk. De stap naar een psycholoog is dan niet voor iedereen een logische stap, menen Van der Wilk en Wagenaar. Technieken uit de psychologie zijn echter bijzonder nuttig gebleken bij het leren omgaan met tinnitus. Na de cursus kan men besluiten om al dan niet deel te nemen aan de begeleiding nadien.

Publicatiedatum: 13 februari 2013