Onderzoek naar genieten van muziek met een cochleair implantaat

Een CI heeft vooral de functie het spraakverstaan te optimaliseren. Veel slechthorenden hopen echter met een CI ook weer (deels) te kunnen genieten van het luisteren naar muziek. In sommige gevallen lukt dat, maar vaak ook niet. Onderzoekers van het Universitair Medisch Centrum Groningen hebben nu ontdekt dat mensen die op jonge leeftijd ernstig slechthorend of doof zijn geworden en pas op latere leeftijd een CI krijgen, genieten van muziek en de kwaliteit van de muziek over het algemeen positief waarderen. Dit vaak in tegenstelling tot mensen die op latere leeftijd met ernstig gehoorverlies te maken kregen en een CI gingen dragen.

Eerder onderzoek liet zien dat de groep die op latere leeftijd met ernstig gehoorverlies te maken kreeg en geïmplanteerd werd, vaak een weinig positieve muziekbeleving heeft. Nu is dus ook een groep met mensen onderzocht die op jonge leeftijd met ernstig gehoorverlies te maken kreeg, maar pas op latere leeftijd geïmplanteerd is. Deze groep heeft een beduidend positievere muziekbeleving.

Muzikaal referentiekader
Volgens de onderzoekers zou dit verschil verklaard kunnen worden door het feit dat mensen die vroeg met ernstig gehoorverlies te maken hebben, een ander muzikaal referentiekader opbouwen dan mensen die pas op latere leeftijd ernstig slechthorend of doof worden.

Resultaten
Het onderzoek is uitgevoerd door Christina Fuller (UMCG) en collega’s onder een groep van 20 mensen die 6 jaar of jonger waren toen zij ernstig slechthorend werden en pas vanaf hun 16e een CI kregen. Deze mensen kregen vragenlijsten over de waarneming van muziek, de CI-specifieke kwaliteit van leven, het sociaal functioneren en het gehoor. Ook deden zij een audiometrietest voor woordherkenning. Van de deelnemers gaf 60% aan de muziek prettig te vinden klinken. De kwaliteit van de muziek scoorde 56 op een schaal van 0-100.  Er bestond geen verband tussen de waardering voor muziek en kwaliteit van leven, hoorvermogen en woordherkenning.
In Otology & Neurology (2013; epub 2 juli) en op de website van het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde meer over dit onderzoek.

Kijk voor meer informatie over (oefenen met) muziekbeleving met een CI eens hier en/of hier. De NVVS-Commissie CI heeft ook enkele tips op een rijtje gezet.

Publicatiedatum: 06 augustus 2013