OPCI start project om kwaliteit van zorg rondom CI te verbeteren

Over het algemeen zijn CI-gebruikers erg tevreden, zo bleek uit een enquête die eind 2010 is uitgezet onder de CI-dragende leden van de NVVS. De overgrote meerderheid van de ondervraagden gaf aan dat de kwaliteit van leven na implantatie verbeterd is. Maar er zijn nog de nodige verbeterpunten, zo constateert OPCI (Onafhankelijk Platform Cochleaire Implantatie). Onlangs is het platform een driejarig project gestart dat de kwaliteit van zorg rondom CI moet helpen te verbeteren.

Wat projectleider Inge Doorn betreft zijn er in de praktijk nog diverse situaties waar aandacht aan besteed moet worden als het gaat om kwaliteit van de zorg rondom CI. “In urgente situaties valt er nu weinig te regelen: je moet voor onderhoud en reparaties altijd bij je eigen CI-centrum zijn. Dat kan beter, want wat als je net met vakantie op de Veluwe bent en een ander centrum dan dichter bij is?”, meent ze. “Er zijn maar acht CI-centra in het hele land, dus dan mogen die best een beetje flexibel zijn. Ook in de weekenden is er nu geen plek waar je met spoed heen kan voor bijvoorbeeld een reparatie. Omdat een kapot CI niet levensbedreigend is, kun je binnen de ziekenhuizen in de weekenden niet terecht voor spoedreparaties. Maar wie dit overkomt, kan dan gewoon geen contact maken. Dat is misschien niet levensbedreigend, maar heeft wel een grote impact op dagelijkse situaties.”

Concreet
En zo zijn er nog meer praktijksituaties die om zorg en aandacht vragen van belangenorganisaties op het gebied van CI. Inge Doorn: “We gaan in kaart brengen welke kwaliteitsaspecten belangrijk zijn, onder andere door een vragenlijst voor te leggen aan CI-gebruikers. Daarbij kijken we ook naar de bestaande kwaliteitscriteria die door de ziekenhuizen gehanteerd worden. Deze moeten vooral concreter, vinden wij. Zo staat er bijvoorbeeld dat een CI-team moet zorgen voor goede bereikbaarheid, maar wat wordt dan gezien als ‘goed’? Wij werken er hard aan dat onze suggesties worden meegenomen in de zorg die de ziekenhuizen leveren.”

Lees meer over het project in HOREN Magazine. (Alleen voor NVVS-leden. Nog geen lid? Klik hier.)

OPCI is een samenwerkingsverband van NVVS, St. Plots- en laatdoven, FODOK, FOSS, Dovenschap en Jongerencommissie.


Publicatiedatum: 24 april 2013