Nationaal Hooronderzoek; een database boordevol interessante informatie

Sinds 2006 onderzoekt de afdeling KNO/Audiologie van het VU Medisch Centrum in Amsterdam met behulp van de Nationale Longitudinale Studie naar Horen (www.hooronderzoek.nl) de gevolgen van hoorproblemen op allerlei gebieden die belangrijk zijn in het dagelijks leven. In het februari-nummer van HOREN Magazine geven Sophia Kramer (projectleider) en Mariska Stam (uitvoerend onderzoeker) een update over de voortgang en reeds behaalde resultaten van het onderzoek.

Het Hooronderzoek is een wetenschappelijke studie waar inmiddels meer dan 2500 mensen tussen 18 en 70 jaar uit heel Nederland aan meedoen. Wat houdt deelname in? Via internet doen deelnemers een hoortest. Hier kun je testen in hoeverre je cijfers in achtergrondrumoer kunt verstaan. Daarna vullen de deelnemers een uitgebreide vragenlijst in waarin tal van onderwerpen aan de orde komen, zoals bijvoorbeeld (mentale) gezondheid, werksituatie, zorg- en medicijngebruik. Kortom, de database van het Hooronderzoek zit boordevol interessante informatie.

Van wetenschap naar praktijk
Het doel van dit wetenschappelijk onderzoek is om vraagstukken systematisch te onderzoeken, aanbevelingen te doen en uiteindelijk deze resultaten tot in de praktijk door te laten dringen. In het verleden zijn de onderzoekers dieper ingegaan op de gevolgen van slechthorendheid op het gebied van psychosociale gezondheid, herstelbehoefte na het werk, werkproductiviteit en zorggebruik. Momenteel zijn ze met twee nieuwe deelonderzoeken bezig, die bijna zijn afgerond. De eerste gaat over gehoor en arbeidsparticipatie en de tweede over chronische aandoeningen in combinatie met slechthorendheid. Onder andere relaties tussen slechthorendheid en diabetes worden in het tweede onderzoek bekeken.

Voor het Hooronderzoek worden nog steeds deelnemers gezocht. Kijk voor meer informatie en aanmelden op www.hooronderzoek.nl.

Lees hier het complete artikel in HOREN Magazine (alleen voor NVVS-leden) of klik hier om lid te worden.

Publicatiedatum: 18 februari 2013