NVVS-vrijwilligster Marjet Houwink vertelt in Wijkblad Benoordenhout over slechthorendheid

In het Wijkblad Benoordenhout van december 2013 staat een interview met NVVS-vrijwilligster Marjet Houwink. Ze vertelt over haar vroegere werk als bibliothecaresse in Benoordenhout, maar ook over haar vrijwilligerswerk voor de NVVS.

Marjet is sinds haar vijfde aan een oor doof en aan het andere slechthorend. Zelf noemt ze het 'anderhalf oor doof', want eigenlijk hoort ze maar met een half oor. Op het slechthorende oor draagt zij een hoortoestel. In het artikel vertelt ze dat ze al jaren lid van en vrijwilliger bij de NVVS is en nog steeds actief is, onder andere als voorlichter.

Marjet vertelt dat ze samen met zes anderen maandelijkse workshops geeft aan groepen 8 van verschillende basisscholen in Voorburg en Leidschendam. In de workshops wordt uitleg gegeven over omgaan met mensen die een beperking hebben en hoe je daarmee om kunt gaan. Marjet: "Bij doven en slechthorenden bijvoorbeeld is het erg belangrijk oogcontact te maken, naar de persoon toe te spreken, rustig te spreken en goed te articuleren, gebaren te maken." Het geven van de workshops is voor Marjet best zwaar, zo valt in het interview te lezen. " Er is veel lawaai, je moet je goed concentreren. Sinds ik een draadloze richtmicrofoon heb, die ik op de mond van het kind kan richten, versta ik nu ook een kind in een groep.”

“Ik heb thuis een ringleiding rond de televisie. Ik moet mijn stoel binnen die ring zetten en mijn hoorapparaat op een speciale stand, en dan versta ik de sprekers op de tv. De ringleiding neemt de galm weg." Marjet legt uit dat een dergelijke voorziening ook bestaat in kerken en de schouwburg. "Daar lijkt het wel of de sprekers vlak achter je zitten. Het Benoordenhuis heeft dat helaas niet." Naast deze workshops organiseert Marjet een maandelijks inloopspreekuur voor slechthorenden in het audiologisch centrum bij het Westeinde Ziekenhuis, waar iedereen met vragen over hoorproblemen informatie van haar kan krijgen. Ook begeleidt zij een oefengroep 'spraakafzien'.

In Benoordenhout is de NVVS en het werk van de NVVS-vrijwilligers weer even goed op de kaart gezet, net als het inloopspreekuur! Fijn dat de lezers van het Wijkblad hiermee geïnformeerd zijn over slechthorendheid en hulpmiddelen als ringleiding.

Publicatiedatum: 23 december 2013