NVVS-inloopspreekuur Vorden op de kaart gezet

In het regionale weekblad Contact, editie Bronckhorst-Zuid werd in de editie van 3 september aandacht besteed aan het NVVS-inloopuur over hoorproblemen in Vorden (Gelderland). Het inloopspreekuur is een initiatief van de NVVS-Commissie Ouderenzorg en Slechthorendheid in samenwerking met de Stichting Welzijn Vorden.

"Ik schat dat alleen al in Vorden meer dan de helft van met name ouderen op enigerlei gehoorproblemen heeft. Maar ook bij de jeugd neemt het zorgelijke vormen aan", geeft NVVS-vrijwilliger Marije Poesiat in het artikel aan. Het inloopuur in Vorden voorziet volgens haar duidelijk in een behoefte. Het spreekuur is laagdrempelig en vindt plaats in het Dorpscentrum. "Wij geven advies over alles wat met hoorproblemen te maken heeft, luisteren naar de klachten, geven folders enzovoorts", vertelt NVVS-vrijwilliger Janny Stoel. Wilma Berns van de Stichting Welzijn Vorden roemt in het artikel de NVVS-vrijwilligers om hun inzet en is blij met de komst van het spreekuur in Vorden.

Het is de bedoeling dat er elke tweede donderdag van de maand een inloopuur over hoorproblemen wordt gehouden in Vorden, bedoeld voor de hele Bronckhorst-regio. Hopelijk zal de belangstelling, mede door dit artikel, groot zijn. Meer informatie: OuderenzorgSH.Vorden@nvvs.nl.

Benieuwd of er ook een inloopuur bij u in de buurt is? Zie voor de diverse lokale/regionale inloopspreekuren van de NVVS de afdelingspagina's.

Publicatiedatum: 03 september 2013