NPCF komt met tips voor verbetering patiëntenparticipatie

Patiëntenfederatie NPCF deelt de conclusie van de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ), dat de participatie van de patiënt verbeterd kan en moet worden. De patiëntenfederatie dringt aan op concrete acties om dit nu ook echt vorm te gaan geven.

De RVZ bood het advies ‘De participerende patiënt’ aan directeur-generaal Van Halder van het ministerie van VWS aan. Directeur Wilna Wind van patiëntenfederatie NPCF reageerde op het rapport: “Het is noodzakelijk dat patiënten meer betrokken worden bij hun zorg. Bijvoorbeeld bij de beslissing welke behandeling ingezet wordt. Patiënten én artsen moeten hierover samen beslissen. Patiënten die samen met hun dokter beslissen zijn niet alleen meer tevreden maar maken medisch gezien ook verstandige keuzes. Dan blijkt de patiënt geen rupsje-nooit-genoeg te zijn. Om patiënten te helpen om beter betrokken te worden bij hun zorg hebben wij nu handige kaarten over ‘Samen beslissen’ ontwikkeld.”

Concreet
Om te kunnen participeren moeten patiënten wel beschikken over voldoende informatie, zoals inzicht in de kwaliteit en kosten van zorg. En die is er nu onvoldoende, vindt patiëntenfederatie NPCF. “Daarom denken wij dat een van de aanbevelingen uit het rapport, een convenant ‘Patiënten participatie in de Zorg’ met veldpartijen een mogelijke route zou kunnen zijn om deze achterstand aan te pakken”, aldus Wind. ”Die handschoen pakken wij graag op maar dan wel in de vorm van een concreet meerjarenplan  waarin daadwerkelijk wordt gewerkt aan een betere informatievoorziening richting patiënten op verschillende gebieden. Het verkleinen van de ongelijkheid in informatie moet het doel zijn.”  

Kaarten met tips
Patiëntenfederatie NPCF heeft al diverse producten ontwikkeld die mensen hierbij kunnen ondersteunen:  ZorgkaartNederland.nl, digitalezorggids.nl en patiëntveiligheidskaarten, waaronder de net nieuwe kaarten over ‘Samen Beslissen’. Patiëntenfederatie NPCF heeft samen met betrokken patiëntenorganisaties op een rij gezet wat de beslissingsmomenten zijn in een behandeling. Op deze kaarten wordt in eenvoudige taal en met aansprekende plaatjes uitgelegd wat patiënten kunnen doen om bijvoorbeeld in de spreekkamer het gesprek met hun zorgverlener goed te laten verlopen.

De kaarten geven de patiënt en de zorgverlener aanknopingspunten om het gesprek aan te gaan over: het kiezen van een behandelaar of behandeling, over het wel of niet behandelen van een lage rughernia, het al dan niet knippen van amandelen, maar ook over vragen rondom het levenseinde of over mentorschap. Een belangrijke kaart is ook die met de tips voor een individueel zorgplan. Al deze kaarten zijn gratis te vinden en te downloaden via www.npcf.nl in het gedeelte ‘NPCF over…’ – ‘Samen beslissen’.

In de Zorgzine Samen Beslissen staan nog meer tips voor patiënten vermeld en op ZorgkaartNederland.nl/keuzehulpen vinden patiënten al vele hulpmiddelen bij het kiezen van een ziekenhuis of behandeling op een rij.

Publicatiedatum: 08 juli 2013