Krachten bundelen voor betere hulpverlening bij hyperacusis

Kunt u het roeren van een lepeltje in uw koffiekopje niet verdragen? Doet het uitruimen van de vaatwasmachine pijn aan uw oren? Vind u het geluid van fluitende vogels pijnlijk? Dan bent u mogelijk overgevoelig voor geluid. In jargon: dan heeft u mogelijk hyperacusis. De NVVS-werkgroep Hyperacusis is in overleg met diverse instanties om te zorgen dat er veel meer mogelijkheden voor hulpverlening komen voor mensen met hyperacusis. De eerste successen zijn geboekt.

De NVVS krijgt met regelmaat vragen van mensen met hyperacusis: waar kan ik terecht voor deskundige hulp? Guus Wanders, voorzitter van de werkgroep hyperacusis: "Het gaat daarbij ook over het beperken van de ‘geluidsbelasting’: als je hyperacusis hebt en je komt terecht in een groepsgesprek met rammelende kopjes en schuivende stoelen, dan is zo’n werkwijze te belastend vanwege je overgevoeligheid voor geluid.”

Waar kunnen deze mensen terecht? Guus Wanders: "Op dit moment: bijna nergens, is onze indruk. Daarom hebben we een overleg bijeen geroepen met diverse hulpverleningsinstanties en met het Nederlands Tinnitus Platform." Inzet van het gesprek: het beschikbaar krijgen van deskundige en geschikte hulpverlening en een perspectief op structurele verbeteringen op de langere termijn.

Zicht op verbetering
"De gesprekken die de werkgroep Hyperacusis aan het voeren is, geven zicht op verbetering", laat Guus Wanders weten. Op korte termijn heeft GGMD aangegeven dat ze hun hulpaanbod gaan aanpassen (zie onderaan). Ook de Audiologische Centra en GGZ Pro Persona, afdeling De Riethorst, beraden zich op aanpassingen in hun hulpaanbod voor mensen met hyperacusis. Daarnaast hebben we afgesproken met het Nederlands Tinnitus Platform dat zij hun kennis en inzichten nu ook gaan inzetten om een hyperacusisprotocol en -werkboek te maken voor professionals. Het Tinnitusplatform is een gezaghebbend overlegorgaan voor hulpverleners, dus wij juichen het toe dat zij aan de slag gaan om deskundigheid vast te leggen waar het om overgevoeligheid voor geluid gaat. Dat zijn weliswaar  trajecten die één of twee jaar  in beslag kan nemen – maar dan is er straks een zeer stevige basis voor een betere hulpverlening. Het NTP was zich overigens al langer bewust van het belang van de hyperacusiszorg en heeft om die reden recent de naam gewijzigd in het NTHP: het Nederlands Tinnitus en Hyperacusis Platform. De NVVS houdt de vinger aan de pols!

De NVVS-werkgroep Hyperacusis maakt zich sterk voor goede voorlichting en hulpverlening voor mensen met hyperacusis. De werkgroep is onderdeel van de NVVS-Commissie Tinnitus en Hyperacusis en wordt gevormd door vier ervaringsdeskundigen.

Aanpassing hulpverlening GGMD
De GGMD heeft positief gereageerd op de oproep van de NVVS-werkgroep Hyperacusis om te zorgen voor betere hulpverlening voor deze problematiek. GGMD (Geestelijke Gezondheidszorg en Maatschappelijke Dienstverlening voor doven en slechthorenden – en ook voor mensen met andere hoorproblemen) biedt al een hulpverleningsaanbod voor mensen met tinnitus. De benadering die zij gebruiken, is ook zinnig bij hyperacusis – maar omdat het in groepen plaatsvindt, is het niet geschikt bij overgevoeligheid voor geluid. GGMD gaat daarom de mogelijkheid bieden voor individuele begeleiding bij hyperacusis. Dat kan op meerdere plaatsen in het land. Klik hier voor meer informatie.


Meer weten over hyperacusis? De vraagbaak hyperacusis is onlangs geüpdatet. Neem snel een kijkje.

Publicatiedatum: 19 december 2013