Kno-vereniging: “Nader onderzoek nodig naar ‘oorsmeergate’”

De Volkskrant schreef onlangs in de rubriek Op=Op over iemand die voor het verwijderen van oorsmeer door een kno-arts in Terneuzen een rekening kreeg van bijna 1100 euro. Bij een huisarts kan het voor een aanmerkelijk lager bedrag, reageerde een huisarts daarop. De daarop volgende commotie kreeg al snel de naam ‘oorsmeergate’.

De Nederlandse Vereniging voor Keel- Neus-Oorheelkunde en Heelkunde van het Hoofd-Halsgebied reageert verbaasd op de hoge kosten. “Dat kan niet waar zijn. Het vaste honorarium voor een kno-arts bij deze behandeling is, afhankelijk van de uitgebreidheid, 64 of 95 euro. Daar komen de kosten die het ziekenhuis maakt nog bij. Daarover onderhandelen het ziekenhuis en de verzekeraar. Deze rekening moet zeker onderzocht worden.”

Manco’s
Volgens de kno-vereniging heeft dit geval te maken met het zogenoemde DBC-systeem, waarin omschreven is welke diagnostische onderzoeken nodig zijn en welke behandelingen daarbij nodig zijn. “Aan dit systeem zitten nog vele manco’s. De kno-vereniging is blij dat anderen de onvolkomenheden van het DBC ontdekken en in de publiciteit brengen”, reageert de vereniging in de Volkskrant. “Wij hopen dat daarmee een mogelijkheid ontstaat om de fouten in het chaotische DBC te herstellen. Uiteraard zal onze vereniging van harte meewerken aan de verbetering van dit systeem.”

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft inmiddels aangegeven een onderzoek te starten naar betreffende rekening.

Verschil
De kno-vereniging geeft desgevraagd een toelichting op de verschillen tussen het laten verwijderen van oorsmeer door een huisarts en door een kno-arts. Voorzitter Eric Theunissen: “Een dergelijke behandeling kan in veel gevallen uiteraard ook bij de huisarts plaatsvinden. Per definitie is het dan al goedkoper. Nadeel kan zijn dat de meeste huisartsen uitspuiten, hetgeen een risico op infecties en perforaties van het trommelvlies oplevert. Er zijn ook patiënten bij wie de huisarts al weet dat uitspuiten niet verantwoord is, zoals na een ooroperatie. In die gevallen zal de kno-arts nodig zijn. Hij reinigt het oor met een zuigertje of haakje onder direct zicht, zonder dat er water aan te pas komt.”
Een gezond oor behoeft volgens Theunissen eigenlijk nooit reiniging, behalve met een puntje van de handdoek na het douchen. “Oorsmeer hoort er te zitten. Hoortoesteldragers kunnen wel hinder hebben omdat het natuurlijke proces van smeertransport verstoord wordt door het oorstukje. In dat geval kan het noodzakelijk zijn het smeer te verwijderen, bij voorkeur droog en niet met water.”

Publicatiedatum: 31 januari 2013