KNO-artsen geven op basisscholen voorlichting over preventie van gehoorschade

Uit een rapport van de commissie prevEnt van de Nederlandse Vereniging voor Keel-Neus-Oorheelkunde en Heelkunde van het Hoofd-Halsgebied blijkt dat 1 op de 7 jongeren na het uitgaan last heeft van een piep in de oren. Minder dan de helft van de onderzochte jongeren was zich ervan bewust dat voorkomen kan worden dat je gehoorschade oploopt door harde muziek. Daarom willen Nederlandse kno-artsen op basisscholen in de groepen 7 en 8 voorlichting geven over preventie van gehoorschade. Daar zal dit jaar nog mee begonnen worden.

Aanleiding voor de bewustwordingcampagne is het rapport van commissie prevENT van de Nederlandse kno-vereniging, gesubsidieerd door Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten. Het rapport is gebaseerd op de gegevens die de commissie heeft vergaard tijdens het FRISS XXL 2012 evenement in de Heineken Music Hall te Amsterdam. Op dit evenement voor 12-15 jarigen werden gratis oordoppen met geluidsfilter uitgedeeld aan circa een kwart van de bezoekers. Door middel van vragenlijsten werd een inventarisatie gedaan naar het actuele luistergedrag. Daarnaast werd gekeken naar de kennis en bewustzijn ten aanzien van gehoorschade door harde muziek en het voorkomen van een piep in het oor.

Bijna 97% van de ondervraagde bezoekers was in het bezit van een MP3-speler, sommigen al vanaf de leeftijd van 6 jaar. Van de 467 ondervraagde bezoekers bleek 1 op de 7 vaak of constant last te hebben van een piep in de oren na het luisteren naar harde muziek. Binnen deze groep was er een evenredig aantal jongeren van het VMBO, HAVO en VWO en waren er evenveel jongens als meisjes. Het aantal uren muziekexpositie bleek niet van belang.

Inzicht
De kno-vereniging hoopt met de campagne aan te sluiten op de Kamervragen die dit voorjaar zijn gesteld en hoopt het inzicht in lawaaischade bij jongeren te vergroten. Zelf je gehoor testen kan bijvoorbeeld via Hoorwijzer.nl of de website van de Nationale Hoorstichting.

In het programma Evers Staat Op op Radio538 gaf ‘kno-arts van de sterren’ Dennis Kox uitleg over gehoorschade en het voorkomen daarvan. Klik hier om te luisteren. Denk je dat je op de werkvloer of tijdens het uitgaan blootgesteld wordt aan te hard geluid? Lees in het augustusnummer van HOREN Magazine meer over het meten van het aantal decibel met je mobiele telefoon.

Publicatiedatum: 15 juli 2013