Invoering functiegerichte verstrekking hoortoestellen niet gegarandeerd

Een passend hoortoestel voor 75% vergoed krijgen, in plaats van soms duizenden euro’s bijbetalen. Dit protocol van ‘functiegerichte verstrekking’  zou VWS-minister Schippers op termijn laten ingaan. Nu invoering uitblijft en er in politiek Den Haag zelfs gesproken wordt over het schrappen van hoortoestellen uit de basisverzekering, rinkelen bij de NVVS alle alarmbellen.

Komt van uitstel afstel?

Na aandringen van de NVVS heeft minister Schippers ons laten weten pas in het voorjaar van 2012 een besluit te nemen over de datum van invoering van zogenaamde functiegerichte verstrekking van hoortoestellen. Wél geeft ze aan deze nieuwe manier van werken en vergoeden van hoortoestellen te willen invoeren, maar dan fasegewijs. Wat dit inhoudt, wil zij op dit moment nog niet nader toelichten.

Geen concrete toezegging

In de brief die de minister aan de NVVS stuurde staat het volgende citaat: 'De aanspraak op hulpmiddelenzorg wordt fasegewijs omgezet naar een functiegerichte omschrijving van de aanspraak. Dit betekent dat het in beginsel mijn bedoeling is de functiegerichte omschrijving rond stoornissen van de hoorfunctie uiteindelijk in de Regeling zorgverzekering op te nemen. Ik vind het nu niet het moment om in te gaan op hoe dit precies zal gebeuren.' Dit betekent zoveel als dat ook in 2012 het huidigesysteem van vaste vergoedingen dus nog van kracht blijft. Invoering van functiegerichte verstrekking per 1 januari 2013 behoort overigens nog steeds tot de mogelijkheden.

Hoortoestellen uit basisverzekering

Schippers VVD-partijgenoot, dhr. Mulder, stelt momenteel iets compleets anders voor, namelijk om de hoortoestellen uit het basispakket te halen. De NVVS is het daar natuurlijk niet mee eens. Een betaalbare oplossing voor het vergoeden van hoorhulpmiddelen, de functiegerichte verstrekking, zou dan met het badwater worden weggegooid. Bovendien zouden consumenten, als de hoortoestellen niet meer tot de basiszorg behoren, worden overgeleverd aan de grillen van de hoorbranche en het gebrek aan transparantie bij de diverse audicienketens.

Kortom, de NVVS zet zich schrap voor forse discussies rondom vergoedingen hoorhulpmiddelen in 2012.

Publicatiedatum: 05 december 2011
nog geen reactiesPlaats reactie