Help met uw verhaal mee aan goede invoering VN-verdrag

Voelt u zich achtergesteld vanwege uw gehoorprobleem? Vertel uw verhaal aan de Coalitie voor Inclusie. Zij gebruiken ervaringen van mensen met een handicap om op te komen voor gelijke rechten. Uw (anonieme) ervaringen worden gebruikt om het coalitie-pleidooi kracht bij te zetten voor de bekrachtiging van het VN-verdag over de mensenrechten van mensen met een beperking.

Mensenrechten zijn er om ieder mens gelijke kansen op een actief leven in de samenleving te geven, en discriminatie en uitsluiting tegen te gaan. Omdat ook mensen met een (hoor)beperking vaak discriminatie en uitsluiting meemaken is er in 2006 een VN-Verdrag over de mensenrechten van mensen met een beperking gemaakt. Hierin staat wat er gedaan moet worden door overheden en anderen om meedoen mogelijk te maken. De Nederlandse regering zal dit VN-Verdrag uiterlijk 1 juli 2015 bekrachtigen.

Elk land dat het Verdrag invoert moet elke twee jaar een rapport schrijven, waarin staat welke stappen ze zet om de rechten te verbeteren. De Coalitie voor Inclusie wil mensen zelf ook aan het woord laten met hun eigen persoonlijke ervaringen. Op basis van deze honderden verhalen kunnen conclusies worden getrokken over de stand van zaken. Dat levert een schaduwrapportage op over de situatie van mensen met een handicap in Nederland.
 
Wilt u uw verhaal met de Coalitie delen en zo meewerken aan een goede invoering van het VN-verdrag? Vult u dan alstublieft dit formulier in en stuur het terug naar jcsmits@dds.nl en/of info@coalitievoorinclusie.nl.

Publicatiedatum: 20 maart 2013