FOSS en NVVS vertellen over samenwerking in Van Horen Zeggen

Eind 2012 tekenden de NVVS, Dovenschap, FODOK, FOSS, JongerenCommissie, SH-Jong en Stichting Plotsdoven een intentieverklaring voor een hechte federatieve samenwerking. Na intensieve besprekingen is de conclusie getrokken dat die federatie nog niet gerealiseerd kan worden. Arend Verschoor, beleidsmedewerker FOSS, en Joop Beelen, directeur NVVS, vertellen in Van Horen Zeggen (editie augustus 2013) hoe de organisaties voor mensen met een auditieve of communicatieve beperking , ondanks de verschillen, toch steeds nauwer samenwerken.

Van Horen Zeggen is een uitgave van de Vereniging Simea, belangenbehartiger namens personen en instellingen voor cumminicatief beperkten, slechthorenden en doven en de FENAC, Federatie Nederlandse Audiologische Centra. In het augustusnummer vertellen Arend Verschoor en Joop Beelen over de verschillende thema's waar de belangenorganisaties voor slechthorenden en doven zich mee bezighouden, zoals CI, gebarentaal en Dovencultuur. Ook de diverse samenwerkingsprojecten komen aan bod, zoals SOAP!, Signaal, OPCI, Kwaliteit Tele Tolk en Grow2work, maar ook Samen sterker in de samenleving (met daarin verschillende beleidsterreinen zoals hoorhulpmiddelen en onderwijs).Publicatiedatum: 30 augustus 2013