Ernstige geluidshinder koploper bij klachten over afsteken van vuurwerk

Onder de naam “te veel, te vroeg, te hard” heeft het meldpunt vuurwerkoverlast (een initiatief van 17 lokale GroenLinks-fracties) rapport uitgebracht van de meldingen die rond de jaarwisseling 2012-2013 gedaan zijn op de site vuurwerkoverlast.nl.

Het afsteken van vuurwerk bij de jaarwisseling staat al geruime tijd ter discussie. Onlangs pleitte columnist Jonathan van het Reve nog op de website van de Volkskrant voor het veranderen van onze vuurwerktradities. En de petitie voor een verbod op het afsteken van (knal)vuurwerk door particulieren heeft momenteel al meer dan 6500 steunbetuigingen.

Het afsteken van vuurwerk tijdens de jaarwisseling staat niet alleen ter discussie vanwege de letselschade die het met zich mee brengt, maar ook vanwege de geluidsoverlast. Het rapport naar aanleiding van de meldingen op vuurwerkoverlast.nl laat dat ook duidelijk zien: bijna de helft van de klachten betreft overlast van harde knallen (vuurwerkbommen). Ernstige geluidshinder is daarmee de koploper van alle klachten.

Gehoorklachten
De wettelijk maximaal toegestane geluidssterkte van consumentenknalvuurwerk is 156 dB (A). Dat is voor veel mensen eigenlijk al veel te hard, laat staan voor diegenen met hyperacusis-klachten. Illegaal vuurwerk gaat daar nog eens een aantal malen bovenuit. Ter vergelijking: akoestische trauma’s kunnen al optreden bij eenmalige blootstelling aan geluid met piekniveaus van 150 dB (A). Bijvoorbeeld bij defensie- of politiepersoneel die onvoldoende gehoorbescherming dragen bij schietoefeningen.

Het is natuurlijk goed dat de overheid eisen en regels stelt aan de eigenschappen van consumentenvuurwerk, maar het handhaven van deze regels blijkt in de praktijk nagenoeg ondoenlijk. Ieder jaar weer blijken grote partijen illegaal vuurwerk de weg te vinden naar de consumenten met als gevolg dat er jaarlijks na de jaarwisseling zo’n 20.000 mensen zich bij artsen melden met gehoorklachten ten gevolge van harde knallen.

Consumenten
De NVVS-Commissie Tinnitus en Hyperacusis pleit voor een algeheel verbod van knalvuurwerk door consumenten. Dit vuurwerk moet evenals het grote siervuurwerk meer op daarvoor centraal aangewezen plaatsen door de overheid worden afgestoken. Dit naar het voorbeeld van bijvoorbeeld een land als Australië. In plaats van knalvuurwerk zou het kleinere siervuurwerk door consumenten afgestoken kunnen worden. De Commissie beveelt aan het afsteken van dit kleinere siervuurwerk meer te stimuleren.

In het rapport van het meldpunt Vuurwerkoverlast worden echter geen aanbevelingen van dergelijke aard gedaan. Het rapport geeft wel het advies zwaar en illegaal vuurwerk strenger aan te pakken en hiervoor Europese regelgeving op te stellen. Er zijn landelijk al enkele veiligheidsinitiatieven rondom vuurwerk, zoals de actie ‘Nederland Oogletselvrij’ waarbij zogenoemde ‘vuurwerkbrillen’ uitgedeeld worden aan scholieren om ze bewust te maken van het veilig afsteken van vuurwerk. De NVVS hoopt dat mensen echter niet alleen hun ogen beschermen tijdens de jaarwisseling, maar zeker ook hun oren!

Beschermt u uw oren tijdens de jaarwisseling? Laat het weten via onze poll op nvvs.nl (rechterbalk).

Op zoek naar stilte tijdens de jaarwisseling? Zie www.hoorfriesland.nl voor een overzicht van locaties waar op Oudjaarsdag met carbiet wordt geschoten (zodat u dat kunt vermijden). Kijk ook eens op http://www.bungalowspecials.nl/type/vuurwerkvrije-parken.html voor als u een rustige vakantiebestemming zoekt voor tijdens de jaarwisseling.

Publicatiedatum: 27 december 2013