Eerste resultaten onderzoek SpraakZien-bril veelbelovend

Vier studentes aan de Universiteit Leiden hebben een onderzoek uitgevoerd naar de SpraakZien-bril. Deze videobril zet gesproken woord live om in tekst, die je als ondertiteling kunt lezen. Doordat de ondertitels zichtbaar zijn via een doorzichtige bril houdt de gebruiker zicht op de gesprekspartner en de  omgeving. Inmiddels is er een proefpersonen onderzoek uitgevoerd met 25 dove en zwaar slechthorende personen en zijn de eerste resultaten bekend.

In het onderzoek werken de Stichting Plotsdoven, Oorzaak en de Universiteit Leiden samen. Doel van het onderzoek is te bekijken of de SpraakZien-bril daadwerkelijk het begrijpen van spraak voor slechthorende en dove proefpersonen verbetert.

Verstaan
De onderzoekers lazen teksten voor en voerden gesprekken met ernstig slechthorende personen die gebruik maken van de SpraakZien-bril. Aan de hand van een aantal vragen werd getoetst in hoeverre de teksten zijn ‘verstaan’ en begrepen. Ook werd aan de proefpersonen gevraagd hoe zij de bril hebben ervaren.

Uit het onderzoek blijkt dat de proefpersonen met Spraakzien-bril veel meer woorden correct verstaan hadden (75%) vergeleken met het verstaan van woorden zonder bril (25% correct).
Daarnaast werd duidelijk dat een veel hogere score kan worden gehaald als de spraakherkenning-software minder fouten maakt. De proefpersonen waren erg enthousiast over de werking van de bril, waarmee ze in staat worden gesteld om weer goed gesprekken te kunnen voeren.

Ontwikkeling
Er wordt gewerkt aan een wetenschappelijk artikel over het onderzoek naar de SpraakZien-bril. Het onderzoek in Leiden wordt door andere studenten voortgezet, er is een subsidie verstrekt voor verder taalkundig onderzoek. Oorzaak is bezig met een verdere technische ontwikkeling om het systeem handiger te maken: lichter, minder bedrading en eenvoudig te bedienen.

Neem voor meer informatie contact op met Michiel van Overbeek via spraakzien@upcmail.nl.

Publicatiedatum: 19 september 2013