Eerste resultaten Oorveilig-project bekend

De Nationale Hoorstichting heeft de proefperiode van het Oorveilig-project afgerond. Zeven bekende clubs verspreid over Nederland, hebben een jaar lang een totaalpakket van concrete maatregelen getest, die samen het risico op gehoorschade bij bezoekers en personeel reduceren.

Een innovatief onderdeel was het meetsysteem, dat 24 uur per dag het geluidsniveau registreert en online afgelezen kan worden. Dit blijkt goed te werken, doordat het maximale transparantie verschaft met betrekking tot de geluidsniveaus bij de clubs. De meerderheid van de clubs had veel moeite om te voldoen aan de geluidsnorm van maximaal 103 dB(A), gemeten per kwartier. Op basis van de ervaringen heeft de Hoorstichting alle gevonden obstakels en oplossingen op een rij gezet en gepubliceerd op www.oorveilig.nl. Oorveilig wordt opengesteld voor alle clubs, die zelf kunnen aantonen dat ze geruime tijd binnen de afgesproken geluidsnorm zijn gebleven.

Maatregelen
De clubs die hebben deelgenomen aan het proefproject zijn Club AIR in Amsterdam, Bermuda in Eindhoven, Brothers in Bunnik, Harders Plaza in Harderwijk, Kerkplein in Breda, Matrixx in Nijmegen en Woodstock 69 in Bloemendaal. Tijdens het project hebben zij de volgende maatregelen getest:

- Geluidslimiet: de locatie hanteert een geluidslimiet van 103 dB(A), gemeten als gemiddelde over 15 minuten.
- Zichtbaarheid: het gemeten geluidsniveau is zowel voor de dj als het publiek zichtbaar.
- Gehoorbescherming bezoekers: er is adequate gehoorbescherming voor bezoekers aanwezig. Dit is gehoorbescherming met een muziekfilter dat voldoende dempt
- Opleiding medewerkers: medewerkers hebben een training gevolgd en kunnen bezoekers stimuleren ‘oorveilig’ uit te gaan.
- Informatievoorziening bezoekers: bezoekers worden geïnformeerd over de risico’s van gehoorschade en hoe zij hun gehoor kunnen beschermen.

Nieuwe opzet
Oorveilig gaat door in een iets gewijzigde vorm. In het vervolg ligt het initiatief bij de muzieklocaties. Locaties die het Oorveilig-certificaat willen ontvangen, moeten zelf aantonen dat ze aan de normen voldoen. De eerste keer doen ze dat door de geluidsmetingen van een geruime periode (precieze termijn wordt binnenkort vastgesteld) te overleggen. Als het certificaat eenmaal is uitgereikt, ontvangt de Hoorstichting na afloop van ieder kwartaal de geluidsmetingen van die periode. Daarnaast verricht Oorveilig jaarlijks steekproeven om te controleren of aan alle criteria is voldaan. Indien niet blijvend aan de criteria wordt voldaan, kan een club het certificaat kwijt raken. De Hoorstichting onderzoekt de komende periode in hoeverre Oorveilig ook beschikbaar kan worden gemaakt voor evenementen en andere locaties dan clubs.

De keuze van de leveranciers bepalen de clubs helemaal zelf, evenals de manier waarop zij het voor zichzelf organiseren. Wel moet de meetapparatuur voldoen aan de afgesproken normen (IEC61672 klasse 2 SPL sensoren), net als de verkochte filteroordoppen (SNR 17 en/of tenminste 15 dB demping tussen 250 en 8000 Hz).

Oorveilig is de praktische vertaling van de afspraken in het convenant ‘Geluidsbeleid Muzieklocaties’ dat in 2011 is ondertekend door de Nationale Hoorstichting en de muziekbrancheorganisaties VVEM en VNPF.

Publicatiedatum: 02 april 2013