Defensie werkt aan Arbocatalogus Gehoorschade/schadelijk geluid

In het maandblad OpLinie van de Algemene Federatie van Militair Personeel (AFMP/FNV) zijn vorig jaar, mede dankzij inspanningen van de NVVS, diverse artikelen verschenen over gehoorschade bij militairen. Nu is er een nieuwe publicatie, waarin ook het opstellen van een Arbocatalogus over gehoorschade en schadelijk geluid aan de orde komt.

Recente ontwikkelingen worden in het artikel beschreven, zoals het Tinnitus Implantaat in Maastricht en de bevindingen rond het mogelijk herstellen van bij gehoorschade beschadigde trilhaartjes. In het artikel wordt verder gepleit voor meer blijvend begrip voor mensen met oorsuizen, het is immers een onzichtbare kwaal. Onbegrip kan sociale isolatie in de hand werken. Daarnaast verzwijgen veel militairen hun gehoorklachten om hun loopbaan te beschermen. Goede voorlichting, aandacht voor preventie en goede zorg is daarom belangrijk, zo staat er in OpLinie.

Arbocatalogus
Eind vorig jaar gaf de Directeur Militaire Gezondheidszorg van het Ministerie van Defensie aan een werkgroep schadelijk geluid in te stellen die zich bezighoudt met gehooronderzoek bij militairen.  De AFMP/FNV is inmiddels uitgenodigd om deel te nemen aan de werkgroep en start begin juli met een eerste vergadering. De werkgroep schadelijk geluid zal zich onder andere gaan bezighouden met het adviseren en ondersteunen bij het opstellen van een Arbocatalogus Gehoorschade / schadelijk geluid.

Speerpunten voor de AFMP zijn onder andere het houden van periodieke audiologische onderzoeken, in ieder geval voor- en na uitzending en bij de zogenaamde uitkeuring bij uit dienst gaan. Daarnaast vindt de AFMP het van het grootste belang dat er gehoorbescherming komt die goed gebruikt kan worden in combinatie met communicatieapparatuur. In België en Zweden wordt al gewerkt met zogenaamde intelligente gehoorbescherming die uit zichzelf instelt hoeveel het geluid geblokkeerd moet worden. De NVVS blijft met de AFMP meedenken over deze onderwerpen.

Publicatiedatum: 18 juni 2013