De vernieuwde Medicijnwijzer is uit!

Heeft u of iemand in uw omgeving last van hoorproblemen? En wilt u weten welke invloed medicijnen hebben op de klachten? Of welke bijwerkingen er zijn bij de medicijnen die worden voorgeschreven om klachten te verminderen? Download dan de brochure Weet wat u slikt. In de brochure vindt u meer informatie over medicijnen die worden ingezet om oorsuizen, de ziekte van Ménière of plotsdoofheid te behandelen.

De NVVS, Stichting Plotsdoven en het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik gaven in 2006 al een ‘Medicijnwijzer’ uit. Deze is nu herzien, geactualiseerd en aangevuld, met medewerking van onder andere de NVVS-Commissie Ménière, de NVVS-Commissie Tinnitus en Hyperacusis, en diverse deskundigen uit de kno-wereld. De eerste druk van deze uitgave wordt mede mogelijk gemaakt Fonds PGO, fonds voor patiënten-, en gehandicaptenorganisaties en ouderenbonden en door Zorgverzekeraar CZ. De NVVS-afdeling Venlo en de NVVS-afdeling Rotterdam hebben daarnaast een financiële bijdrage geleverd.

De brochure Weet wat u slikt is in een eigentijds jasje gestoken en wordt digitaal beschikbaar gesteld via nvvs.nl/medicijnwijzer.  

Publicatiedatum: 16 december 2013