Brochure Evenwichtsoefeningen gelanceerd op Meniere-lotgenotendag

Evenals vorig voorjaar vond de Ménière-lotgenotendag in Utrecht plaats, deze keer op 12 april 2014. De bijna 50 (!) deelnemers hebben vol aandacht geluisterd en gekeken naar de presentatie van dr. H. Dool uit het Vlietlandziekenhuis in Schiedam. Ook was er aandacht voor evenwichtsoefeningen, groepsdiscussie en lotgenotencontact en werd een uit het Engels vertaalde brochure over evenwichtsoefeningen gelanceerd.

Lezing over behandelwijzen
Naast bespreking van langer bestaande behandelwijzen, zoals betahistine en cinnarizine medicatie, besteedde dr. Dool aandacht aan de gentamicine en dexamethason behandelingen via het trommelvlies, zoals deze bij ernstige Ménière worden toegepast. Ook gaf dr. Dool uitleg over operaties en mogelijke complicaties.
De werking van het evenwicht en het nut van het doen van oefeningen bij gevoelens van onbalans tussen de Ménière aanvallen door, kwam ook aan de orde. Na zijn presentatie beantwoordde dr. Dool de vragen van de deelnemers. De voorzitter bedankte dr. Dool voor de interessante uitgebreide lezing en het vele researchwerk dat hij daarvoor had verricht.
Hierna was het tijd voor een goed verzorgde lunch die vanwege het mooie weer door sommigen buiten genuttigd werd.

Groepsdiscussie
Marion van de Konijnenburg, trainer bij de GGMD (geestelijke en maatschappelijke ondersteuning voor doven en slechthorenden) en zelf Ménière-patiënt leidde in het eerste uur na de lunch een groepsdiscussie. Zij stelde allerlei vragen aan de deelnemers over hun ervaringen met de ziekte van Ménière en bijkomende verschijnselen zoals frequentie en duur van een aanval, gehoorverlies, angst voor een aanval e.d. Hoewel sommige klachten bij iedereen wel bekend zijn, is het toch ook zo dat de bijkomende verschijnselen heel divers en individueel zijn. Hierdoor kwam de discussie goed op gang.

“Meer over Ménière…” aanbod
Nieuw is het aanbod van de NVVS in samenwerking met de GGMD om na een lezing over Ménière in het kader van de NVVS Hooragenda, 2 à 3  vervolgbijeenkomsten in een kleine groep te organiseren. Deze vervolgbijeenkomsten zijn uitsluitend voor deelnemers aan de eerste bijeenkomst en zijn genaamd: ‘Meer over Ménière…’. De nadruk ligt daarbij op het omgaan met Ménière. Ook voor deelnemers aan deze lotgenotendag is het mogelijk een “Meer over Ménière”-bijeenkomst te bezoeken. De deelnemers kregen een informatiefolder + inschrijfformulier uitgereikt.

Oefeningen tegen duizeligheid, nieuwe brochure
Gedurende het laatste uur van de middag werd de aandacht gevestigd op vestibulaire revalidatie, het doen van oefeningen om het evenwichtsgevoel te herstellen. De deelnemers keken via YouTube naar een filmpje met oefeningen tegen duizeligheid (http://youtu.be/8K7-1Ev8Oos).
Hierna lieten leden van de Commissie Ménière enkele oefeningen zien, zoals deze staan  beschreven in de nieuwe NVVS-brochure: ‘Evenwichtsoefeningen’ – oefeningen om duizeligheid en evenwichtsstoornissen onder controle te krijgen. Deze brochure is een bewerkte vertaling van “Balance Retraining”, geschreven in 2010 door professor Lucy Yardley.


Publicatiedatum: 22 april 2014