Beter Horen weigert contract verzekeraar De Friesland

De vergoedingsvoorwaarden van de zorgverzekeraars lopen in 2014 behoorlijk uiteen. Onlangs gaf audiciensbedrijf Beter Horen aan geen contract af te sluiten met De Friesland Zorgverzekeringen. Beter Horen liet weten de voorwaarden af te wijzen, omdat ‘De Friesland’ volgens hen een vergoeding per slechthorende biedt die zo laag is, dat geen enkele professionele aanbieder hiervoor hoorzorg op een aanvaardbaar kwaliteitsniveau kan leveren.

De NVVS vindt de inkoopafspraken in principe iets wat zich tussen zorgaanbieder en zorgverzekeraar afspeelt en waar de NVVS buiten staat. Wel monitort NVVS of het inkoopbeleid geen negatieve gevolgen heeft voor de kwaliteit van de hoorzorg. Is dat het geval, dan trekt de NVVS aan de bel.
NVVS herkent de signalen dat door een scherp inkoopbeleid de grenzen van kwaliteit worden opgezocht en heeft ook al haar zorgen geuit over goede hoorzorg voor complexere hooraandoeningen en over beperkte keuzemogelijkheden in merken en modellen hoortoestellen. NVVS vindt het een goed teken dat zorgaanbieders willen blijven voldoen aan kwaliteitseisen en hierin hun grenzen aan verzekeraars aangeven.

Inmiddels heeft De Friesland enkele aanpassingen gedaan in de voorwaarden en nu is er wel een contract afgesloten met Beter Horen.

Op www.hoorwijzer.nl, de onafhankelijke website van de NVVS, vindt u meer informatie over wat verzekeraars bieden in 2014 en met welke audiciens de diverse verzekeraars contracten hebben afgesloten. Klik bij ‘Zoek & Kies’ op verzekeraars en vergelijk de vergoedingen.

Publicatiedatum: 30 december 2013