Audiciens in 2012: deskundig, maar er zijn verschillen en verbeterpunten

Ruim 10.000 mensen hebben in 2012 via Hoorwijzer.nl hun ervaringen met audiciens gedeeld. Die gegevens zijn nu geanalyseerd. De algemene waardering voor audiciens in 2012 loopt uiteen van een 7,3 tot een 9,2. Als gevraagd wordt of men de eigen audicien ook zou aanbevelen aan een ander, dan zijn de verschillen groter. Het onderzoek werd uitgevoerd op initiatief van drie grote verzekeraars (Achmea, CZ en VGZ) en stichting HoorProfs. Ook zijn er ervaringen ingevuld over de hoortoestellen die de verschillende audiciens leverden. Die analyses worden begin 2014 verwacht.

De vragenlijst over audiciens is ingevuld door bijna 10.000 mensen die in 2012 een hoortoestel hebben aangeschaft en gedeclareerd bij hun zorgverzekeraar. Daarbij maakte het niet uit naar welke audicien men was gegaan. Uit de resultaten blijkt dat de audicien over het algemeen beleefd is en deskundig op het gebied van hoortoestellen. Eindcontrole en reparaties kunnen beter. Ook de deskundigheid over andere hooraandoeningen dan slechthorendheid laat nog wel eens te wensen over. Eén op de vijf mensen die een hoortoestel heeft aangeschaft in 2012 had graag uit meer merken en modellen willen kiezen.

Kennis van hoortoestellen, maar minder van hooraandoeningen
Mensen met een licht tot matig gehoorverlies zijn meer tevreden over de wijze waarop de audicien ze benaderd en over de deskundigheid  met name op het gebied van hoortoestellen. Zwaar slechthorenden en mensen met oorsuizen (tinnitus) of mensen die overgevoelig zijn voor geluid (hyperacusis) zijn minder te spreken over de deskundigheid van de audicien, zo blijkt uit de verzamelde ervaringen.

HoorProfs en Streukens meest gewaardeerd
Vrijgevestigde audiciens aangesloten bij HoorProfs en de kleinere audicienketen Streukens worden het meest gewaardeerd, gevolgd door HoorPartners, Specsavers en Beter Horen. Het laagst, maar dus wel voldoende, scoren Schoonenberg, Hans Anders en Van Boxtel. Op Hoorwijzer.nl bij ‘zoek&kies een audicien’ kunt u zien welke cijfers aan de diverse vestigingen zijn toegekend.

Ook tevreden over de hoortoestellen?
De resultaten die nu openbaar zijn, gaan over  thema’s die direct met de audicien zelf te maken hebben: bejegening, onderhoud, reparaties, bereikbaarheid, deskundigheid hoortoestellen en deskundigheid hoorzorg.  Daarnaast hebben de respondenten ook een vragenlijst ingevuld over de geleverde hoortoestellen. De resultaten hiervan worden vermoedelijk begin 2014 bekendgemaakt. Dan zal inzichtelijk worden  hoe slechthorenden aankijken tegen de door de audicien geleverde hoortoestellen. Dat is uiteraard minstens zo belangrijk.

Nieuwe zorgstelsel
De resultaten van dit onderzoek beperken zich tot degene die in 2012 een hoortoestel hebben aangeschaft. Vanaf begin dit jaar is er een nieuwe wijze van verstrekken en vergoeden van hoortoestellen geïntroduceerd. Minstens zo interessant is wat de ervaringen met audiciens en hoortoestellen zijn in deze nieuwe situatie. Hiervoor lopen diverse onderzoeken.

De NVVS houdt u op de hoogte.

Klik hier voor een uitgebreid persbericht van Stichting Miletus (organisatie van verzekeraars).

Publicatiedatum: 11 november 2013